Kdo jsme Dirigent Historie Repertoár Fotohistorie Dávnověk Videa     Fotoalba Odkazy Kontakty Překlady latinských textů
ing. Alfons LimpouchMili za svobodnaNáš sbor řídí sbormistr ing. Alfons Limpouch zvaný též Alfa.

N
ěkdy mu není co závidět. 
(Alfa si naopak myslí, že prý je co závidět. No nevím...)
Narodil se 30.4.1937 jako páté dítě v rodině technického úředníka Škodových závodů v Plzni. Jeho strýček byl v Plzni profesorem náboženství na gymnáziu a známou osobou. Také za to dost vytrpěl on i Alfův otec. Alfa ale dojížděl na gymnázium v Rokycanech a to mu umožnilo odmaturovat a bez problémů se dostat na vysokou školu v Plzni. Při studiích se setkal s Mili, takže po čtyřleté známosti stihnul v jednom týdnu promoci i svatbu. 
Po promoci (1960) nastoupil do Vltavských elektráren a ve Vraném působil postupně jako technik, mistr, vedoucí výroby a posléze vedoucí této nejstarší elektrárny Vltavské kaskády. Po konfliktu politického charakteru (1967) nastoupil do zkušebny vysokého napětí v ORGREZu Praha opět jako technik, vedoucí zkušebny a posléze vedoucí elektro odboru. Po dalším politickém konfliktu (1984) nastoupil do EZ Praha, kde do 31.12.2007 působil jako vedoucí mobilní zkušebny vysokého napětí s unikátním vybavením ve dvou měřicích vozech, které také navrhl.
Od r. 1996 byl předsedou nově založené Asociace zkušeben vysokého napětí (www.azvn.cz) s působností v ČR a SR až do r. 2011, kdy z funkce odstoupil, aby uvolnil místo mladším.
 
Vyrábí tam bleskyJak se dostal k muzice? Ve školních letech se učil hrát na klavír u soukromých učitelů v Plzni. Zpívat se naučil v kostele, během studií na vysoké škole byl členem Pěveckého sboru západočeských učitelů. Po přestěhování do Vraného jezdil s manželkou zpívat do chrámového sboru v kostele svatého Jakuba ve Zbraslavi, který řídil varhaník a hudební skladatel pan Josef Bláha, od kterého získal mnoho notového materiálu – úprav i vlastních skladeb pana Bláhy. Od r. 1976 je varhaníkem v kostele sv. Jiří ve Vraném. Hře na varhany a později i dirigování se naučil „jako Dalibor“.

Alfa toho stíhal vůbec poměrně dost: 

-    Spolu s Mili vychovali tři děti (7 vnoučat).

-     V roce 1968  založil ve Vraném místní organizaci Lidové strany, v letech 1989 až  1991 byl i předsedou Okresního výboru ČSL Praha-západ.

-    V letech 1990-1994  byl místostarostou Vraného, do r. 2006 byl členem zastupitelstva a do r. 2005 i šéfredaktorem obecního časopisu Zrcadlo. 

 

-     Organizoval zájezdy, zábavy, kulturní akce, v posledních letech Vranské hudební jaro. 

-     Stará se o kostel - vedl a prováděl jeho rekonstrukce (včetně venkovního osvětlení), stará se o jeho údržbu.

V kruhu rodiny. A už ji má...No a hlavně založil a řídí náš sbor.

 

Ještě k historii tohoto textu. Alfův životopis napsala původně Mili. Mělo to asi čtyři stránky. Bohužel mi toho velký kus sežral pes. Alfa to pak ještě proškrtal, nazval "nekrolog" a řekl, že po zavedení minulého času mu to můžeme číst na pohřbu.

Alfa na hacku Alfa na úspěšném turné v Holandsku Mili vrtulník

Jak vidíte, Alfa je vždy vpředu. Tentokrát na háčku. Za ním statečně pádluje Mili.
 
Alfa na úspěšném turné v Holandsku  
 
Mili vrtulník
 
y

ROZHOVOR PŘED ZRCADLEM  přepis z místního časopisu ZRCADLO ČÍSLO 173 – 4/2012 23
...TENTOKRÁT S ING. ALFONSEM LIMPOUCHEM

Dobrý den, Alfo, jsem moc ráda, že jsi bez váhání přijal nápad Blanky Tomkové k rozhovoru.
Když vidím ten dlouhý seznam otázek, které máš pro mne připraveny, tak si myslím, že
jsi měla počkat ještě několik let, až si budu pamatovat méně. Teď budu muset moc zestručňovat,
aby z toho nebyl román na pokračování.

Jsi spokojen se svým bohatým životem? Můžeš nám říci něco o jeho průběhu, hlavně od doby, kdy
jste se přistěhovali do Vraného?

Díky Bohu jsem prožil 75 let krásného a opravdu bohatého života. Do roku 1960 to
bylo v Plzni, kde jsem se seznámil i s mojí chotí Milenou; po promoci a svatbě v listopadu
1960 jsem nastoupil u Vltavských elektráren, nejdříve na praxi v podnikové údržbě.
Po absolvování šestiměsíční vojenské služby si mne vyžádal tehdejší elektromistr pan
Hendrych do Vraného, kde jsem na podzim 1961 získal byt a od té doby žijeme ve Vraném
jako náplava..V elektrárně jsem sloužil postupně jako praktikant, mistr, vedoucí
výroby a od r. 1966 jako vedoucí elektrárny. Díky zásahu okresního tajemníka KSČ jsem
byl převeden jako technický pracovník do Slap (se soukromou poznámkou tehdejšího
technického náměstka podniku „mezi soudruhy ve Vraném bys’ to nevydržel“) odkud
jsem ke konci roku 1967 odešel a od 1. 1. 1968 nastoupil do ORGREZu v Praze na zkušebnu
vysokého napětí opět jako řadový technik. V září 1968 můj vedoucí emigroval
do Švýcarska, já pak po něm převzal vedení zkušebny a když můj vedoucí postoupil
do funkce vedoucího pražské pobočky, převzal jsem po něm v r. 1973 vedení elektrotechnického
odboru. Když on odešel do penze, nastoupil po něm mladý pracovník z mého
odboru, jehož hlavní předností byla stranická příslušnost ke KSČ a společné rodiště
s podnikovým ředitelem. Takže další konflikt na sebe nedal dlouho čekat a já v r. 1984
nastoupil do třetího podniku – Elektromontážních závodů v Praze, firmy, která potřebovala
hlavně odborné pracovníky. Když jsem před nástupem upozorňoval na mé kádrové
materiály (díky známostem v rozmnožovně jsem je měl pro sebe okopírované), kádrovák
EZ se smál a řekl mi, že je z nich poznat, kdy se měnil můj vedoucí. Zde jsem setrval až
do 31. 12. 2008, kdy jsem odešel do důchodu a potom ještě jeden rok vypomáhal svému
nástupci na částečný úvazek. Pracovně jsem se věnoval opět zkušebačině a v r. 1996
inicioval založení Asociace zkušeben vysokého napětí – www.azvn.cz, jejímž jsem byl
předsedou do r. 2011, kdy jsem „předal žezlo“ mladšímu kolegovi. A tak mohu úvodní
větu upravit takto: Díky „straně a vládě“ jsem dvakrát změnil zaměstnání a díky Bohu
se to vždy obrátilo k mému prospěchu. A to bych k tomu mohl ještě přidat, že po zavření
strýce v r. 1951 jsem nesměl studovat v Plzni a musel do gymnasia dojíždět do Rokycan.
Tam jsem měl výborného třídního profesora na matematiku a deskriptivu, který se
zasloužil o to, že ze třídy nás šlo 9 žáků na vysoké technické školy, já na VŠSE v Plzni,
což ovlivnilo celý můj život.

Měli jste s Mili početnou rodinu, dvě dcery a syna. Kolik máte vnoučat?
Tu rodinu ještě máme. Vnoučat máme 7, z toho dvě jsou děvčata a ostatní kluci. Dnes už
tedy slečny a mladí muži. Nejstaršímu vnukovi je 25 let, nejmladšímu 10 let.

Inspirovali a inspirují Tě k činnosti? Jak obohacují Tvůj život.
Přiznám se, že nejsem typický děda. Vzhledem k tomu, že všechny děti bydlí se svými
rodinami mimo Vrané, nejsme v denním kontaktu. Ale scházíme se velmi často ať už ve Vraném
nebo u nich, někdy separátně, někdy společně celá rodina, která čítá 15 lidí. Na oslavy
kulatých narozenin, stříbrné svatby nejstarší dcery či naší zlaté svatby využíváme perfektních
služeb restaurace U Kaštanu, kde již jsme u Josífka zavedeni. Doma se můžeme sejít
tak maximálně na kafe a to ještě vyženeme ty nejmenší ven proběhnout. Ale Vrané funguje
mj. jako rodinná nemocnice, protože rodiče je doma nemohou hlídat a Mili je vzornou pečovatelkou
a kuchařkou. Dnes už to pochopitelně platí jen o těch dvou nejmladších, ale platilo
to i pro ty dnes už starší. Nu a kluci se u mě naučili trochu řemeslné zručnosti.

Byl jsi dlouhá léta v radě obecního úřadu. V jaké funkci? Měl jsi hodně starostí?
Do obecního zastupitelstva jsem poprvé kandidoval v r. 1990. Vyprovokovala mne
k tomu skutečnost, že na starostu obce chtěl kandidovat výše zmíněný někdejší okresní
tajemník KSČ, po r. 1989 velkopodnikatel. Tak jsme sestavili kandidátku ČSL, na kterou
jsme vybrali i známé čestné nestraníky a volby jsme vyhráli. Starostou byl jednoznačně
zvolen Jirka Peřina, já dělal místostarostu. Prakticky každý den kolem 17. hod. jsem rovnou
z vlaku šel na obecní úřad a tam jsme se starostou pracovali. V r. 1993 slavila naše
obec Milénium – 1000 let svého trvání. Vedl jsem komisi pro přípravu a organizaci oslav
a když si dnes prohlédnu dokumenty z té doby nebo zalistuji v diářích, divím se, co jsem
tehdy všechno stačil. V r. 1994 jsem byl opět zvolen do rady obce, ale odmítl jsem zasedat
s jedním z dalších členů a zůstal jen členem zastupitelstva ještě další dvě období až do
r. 2006, kdy jsem již kvůli svému věku na další období nekandidoval.

Jak dlouho jsi byl šéfredaktorem Zrcadla a proč jsi předal „žezlo“ Blance Tomkové?
Já vždycky zastával názor, že každý má vykonávat jen tolik funkcí, aby je zvládl s plnou
zodpovědností. A protože jsem s přibývajícím věkem cítil, že při zaměstnání, činnosti
v AZVN, ve sboru a práci kolem kostela mne už redigování Zrcadla příliš zmáhá a nebyl
bych si jist, že to budu vykonávat perfektně, předal jsem „žezlo“ mladší – v tomto případě
Blance, se kterou jsem spolupracoval již téměř 40 let a tedy dosti dobře znal její schopnosti.
Myslím, že jsem se nezmýlil.

Mnoho let je Tvoje srdeční záležitost kostel sv. Jiří a sbor.
Když přijde řeč na kostel, vždycky říkám: mnozí mají chatu, aby na ní mohli realizovat
své nápady a uplatnit své schopnosti. Já bydlím v nádherné krajině, odkud by byl nesmysl
jezdit na nějakou chatu – a tak mám kostel. Nu a sbor – to je pro mne i manželku prostě
prima parta slušných lidí, ochotných obětovat svůj volný čas i peníze na cestování pro to,
aby měli radost ze zpívání a aby tu radost mohli předávat i dál.

Na kostele je stále co opravovat. Pomáhá Ti někdo? Co vše již bylo nutné opravit a co ještě
bude?

Velmi brzy jsem pochopil, proč se říká „práce jako na kostele“. Ve svém pubertálním
věku až do jeho svatby a odstěhování mi hodně pomáhal syn Vít, zejména při úpravách
interiéru a nové elektroinstalaci. I teď mi ještě pomáhá zejména při drobných opravách
ve výškách – na střeše kostela i na báni věže. Při údržbě okolí – sekání trávy a křovin mi
podle svých časových možností pomáhají někteří farníci, s velkým úklidem farnice. Zednické
údržbové práce a opravy zadáváme panu Ing. Andělovi, který v období kolem milenia se
svou firmou Stavservis prováděl prakticky všechny stavební práce.
Vypsat, co všechno již bylo provedeno, není v tomto časopisu možno. Chronologicky
sestavený heslovitý přehled jsem připravil a vystavil spolu s fotografickou dokumentací
28. 5. 2010 u příležitosti „Dne kostelů“ a bylo to na tři stránky. Doma mám veškerou dokumentaci,
podle které jsem začal sepisovat text pro doplnění farní kroniky, ve které budou
mj. zaznamenány i všechny opravy a úpravy. Jen musím začít znovu, protože koncem ledna
mi totálně zkolaboval počítač a já – bohužel – neměl text zálohovaný.
V současné době bojuji s červotočem, i když jsem si vědom, že definitivně ho lze zlikvidovat
pouze ohněm. Ale to si nepřeji ani já a jistě ani nikdo jiný. Tak ho likviduji alespoň
u čerstvě vysypaných hromádek pilin s využitím injekční stříkačky. V příštím roce nás
čeká velká oprava báně věže. Šindelovou krytinu vyrobili a v říjnu 1986 položili šindeláři
z Velkých Karlovic; šindele byly předem máčeny v Luxolu a po dvou letech znovu přetřeny.
Přesto jsme v loňském roce zjistili velké, datlem proklované otvory a několik vypadaných
šindelů. Díky zatékání byla poškozena a dřevokazným hmyzem napadena i část krovu báně.
Na podzim jsme provedli provizorní opravu a zahájili potřebná jednání o řádné opravě.
V současné době je zpracována odborná zpráva od statiků a předána na stavební úřad s tím,
že v příštím roce bude provedena generální oprava jak krovu, tak zhotovení kompletní nové
báně. Bude to vyžadovat značné finanční prostředky – odhadem cca 800 tis. Kč. Z toho
důvodu zvažujeme i vypsání veřejné sbírky pro tento účel. To je pro nejbližší dobu prioritní
úkol. Následně bude potřeba větší oprava varhan, kde rovněž bojuji s červotočem. Prostě
práce na kostele nikdy nekončí. Ale snad se mnou budou souhlasit i nevěřící, že si to náš
kostelík svatého Jiří zaslouží.

Jak ses naučil truhlařině, tesařině, které při opravách kostela – např. oltáře, který byl napaden
červotočem – potřebuješ?

Stejně jako strojařině – obrábění, svařování a pod. Je to prosté; Bůh mne obdařil talentem,
dal mi tatínka, který mne mnohému naučil v elektroinstalacích, umístil mne do elektrárny
ve Vraném, kde jsem se strojařině naučil od místních údržbářů, ale i od montérů
ze Škodovky či z Blanska, kteří na elektrárně prováděli generální opravy. Pak už šlo jen
o postupné vybavování potřebnými nástroji. Ten zmíněný oltář je dnes prakticky z poloviny
nový a proti dalšímu napadení červotočem ošetřen.

Proč letos na Den kostelů nebyl otevřen i náš kostel?
Jak už jsem se výše zmínil, byl otevřen v r. 2010, tehdy mezi prvními v Čechách. Kromě
koncertů, výstavy historických dokumentů a dokumentace provedených oprav byl velký
zájem o seznámení s varhanami a o prohlídku krovu kostela a věže se zvonem Sv. Markéta.
27. 5. 2011 byl kostel opět otevřen a v něm pro změnu umístěna výstava o našem sboru.
Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá obec, nechtěli jsme již program opakovat a naopak
jsme koncertem našeho sboru obohatili program v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách.
To ostatně bylo uvedeno i s fotografií v časopisu Náš Region.

Tvůj nápad – každoroční koncerty cyklu Vranské hudební jaro – obohacují obec o kulturní zážitky.
Jak oslovuješ účinkující? Kdo v našem kostele nejčastěji vystupuje?

Koncertování v našem kostele začalo v r. 1993 v souvislosti s mileniem obce. 24. dubna
zde vystoupilo Orchestrální sdružení Praha, 12. 6. pak Štěpán Rak s Alfrédem Strejčkem.
Po skončení tohoto koncertu, který sponzoroval pan Milan Škoda, jsem oběma umělcům
říkal, že se těším, že je ještě někdy u nás uvidíme. Jejich odpověď byla, že se jim u nás líbilo
tak, že přijdou i bez pozvání. Jejich koncerty také patří k těm nejčastějším. Podobně je tomu
i se Spirituál kvintetem, který u nás poprvé vystoupil v r. 1998 a který rovněž pravidelně
sponzoruje pan Škoda. V témže roce zde poprvé vystoupil prof. Jaroslav Šaroun s vyspělými
studenty HAMU. Toho jsem oslovil jako kamaráda z tanečních pro dospělé a který od té
doby nevynechal ani jeden rok. Některé soubory nebo sólisty jsem pozval po návštěvách
jejich koncertů (např. orchestr Far Musica), někteří se přihlásili sami (např. Škampovo
kvarteto). V současné době již se většinou hlásí sami a já je již musím odkazovat i na příští
rok. Jedno mají společné – velice se jim líbí prostředí našeho kostela a oceňují i jeho výbornou
akustiku. V poslední letech se konají 4 koncerty v rámci cyklu Vranské hudební jaro
a 1 koncert ke cti sv. Cecilie, patronky hudebníků. který bývá v sobotu kolem jejího svátku
22. listopadu.

Jak jsi se stal sbormistrem? Kolik let řídíš sbor? Příprava na zkoušky?
To je zase na román. Já se naučil v mládí zpívat v kostele. Jako vysokoškolský student
jsem byl členem Pěveckého sboru západočeských učitelů v Plzni, který v té době dirigoval
šéf tamní opery a později i Národního divadla v Praze pan Bohumír Liška. Poslední koncert
– Verdiho Requiem – jsem s tímto sborem absolvoval ve stejném týdnu, kdy jsem promoval:
v pondělí promoce, ve středu koncert a v sobotu svatba. Po přestěhování do Vraného jsme
s Mili a později i s dětmi jezdili zpívat do kostela sv. Jakuba ve Zbraslavi, kde sbor řídil
varhaník a hudební skladatel pan Josef Bláha (pseudonym pro civilní skladby Josef Melan).
Tam jsme nacvičili spoustu velmi krásných skladeb, velká část byly i spirituály a církevní
skladby, které přivezl ze svých návštěv u dcery v kanadské Otawě (protože už byl důchodce,
tak ho tam soudruzi pouštěli) a skvělým způsobem je harmonizoval pro smíšený sbor.
Značná část tamního repertoáru se stala základním repertoárem našeho sboru.
V r. 1976 přestal pro stáří dojíždět z Jílového varhaník p. Richter, tak jsem začal varhaničit
já, protože jsem uměl hrát na piano, čili stejně jako Dalibor ve známé Smetanově
opeře – z nouze. Když už jsem po několika letech trochu víc uměl hrát na varhany, začali
jsme za pomoci paní Štefanové, která zpívala ve sboru Národního divadla, nacvičovat s dětmi
vánoční koledy. První vystoupení bylo při půlnoční mši 24. 12. 1985. Od té doby jsme
s dětmi zpívali o Vánocích každý rok jak v kostele ve Vraném a ve Zvoli, tak i ve vranské
základní škole. S dětmi začali chodit i rodiče, kteří po vánočním koncertu 8. 1. 1994 přišli
s nápadem, že je škoda scházet se jen před vánocemi a že by chodili na zkoušky i celý rok.
Tak jsme začali zkoušet nejdříve u nás doma, pak jsme ale díky pochopení vedení ZŠ začali
nacvičovat tam. Z počátku jsem doprovázel dětský sbor já, brzy pak začala tehdy sl. Lenka
Drahorádová. Po ní za varhany zasedla sl. Editka Mikolášková a v současné době nás doprovází
paní Marie Nešněrová z Měchenic.
Zkoušky připravuji podle programu nejbližší akce. To představuje rozložení not na velkém
stolu doma a zakládání not do desek v příslušném pořadí. Pak už je až do té akce
příprava jednoduchá, jen si vybavit. co už umíme, co je třeba více „propilovat“, zda se zaměřit
na intonaci, dynamiku nebo rytmus. Při zkoušce se to pak podle situace ještě třeba
změní.

Hlásí se noví zpěváci?
Počet zpěváků se mění – největší počet byl 32 v r. 1998, což je na velikost naší obce obdivuhodné.
Časem se jich řada odstěhovala, tři muži bohužel odešli na věčnost, ale další
se zase přihlásili. Potěšující je letošní nárůst zpěvaček – jedna z Vraného, dvě ze Zbraslavi
a jedna z Měchenic. Z mužů nám přibyl bohužel jen jeden a to ještě – díky svému věku
do sopránu. Takže současný stav máme 11 sopránů, 6 altů, 3 tenory a 2 basy. Pochopitelně
bychom rádi rozšířili pánské hlasy. A ještě poznámka – na poutním koncertu v r. 2007 se
u příležitosti našich stočtyřicátin (2×70) sešli téměř všichni zpěváci, kteří kdy ve sboru
působili, což byl snad nejkrásnější dárek k narozeninám Mili a mým.

Každoročně jezdíte se sborem po vlasti i do zahraničí. Kde se vám nejvíce líbilo? Můžeš jmenovat
i více míst.

Těch míst, kde jsme již vystupovali je velké množství a zájemce mohu odkázat na webovou
stránku našeho sboru – www.sborsvjiri.cz. Vybrat, kde se nám nejvíce líbilo, je prakticky
nemožné. Tak jen několik vzpomínek. Nejdále jsme byli v Holandsku (2004); dodnes mi
běhá mráz po zádech, když si vzpomenu, jak jsme po příjezdu do Nardenu viděli po městě
vyvěšené plakáty na náš koncert s názvem naší obce a mým jménem jako dirigenta. A pak
vstup do ohromného chrámu, kde jsme měli s naším sborečkem zpívat. Nu a zakončení
bylo, že nám plný kostel tleskal ve stoje a dokonce o nás příznivě psali i v místních novinách.
Krásné to bylo v Korutanech a Slovinsku (2005) i na Slovensku (2007). S velkou
odvahou jsme si troufli i na Moravu, mj. i na známé poutní místo Sv. Hostýn, kde jsme byli
dokonce dvakrát (2006 a 2010). Neméně krásné to bylo i v severních i východních Čechách,
na Šumavě či na Plzeňsku. Nejčerstvější krásné vzpomínky máme na letošní výjezd na Tachovsko,
kde jsme byli dokonce dvakrát za sebou a měli největší počet vystoupení. Nejdříve
mimořádný výjezd auty:
23. 6. – Pleš u Bělé, poutní mše v základech hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele zaniklé
pohraniční obce za velké účasti poutníků z obou stran hranice
24. 6. – Bělá nad Radbuzou – nedělní mše
o dva týdny později tradiční zájezd autobusem:
5. 7. – Přimda, koncert v kostele sv. Jiří
6. 7. – Tachov, koncert v Domově seniorů
7. 7. – Weidhaus, v 18,30 koncert a v 19,00 mše v St. Emmeran Kirche, ovace ve stoje
8. 7. – Bor u Tachova, mše v 9,00 hod. v chrámu sv. Mikuláše a
Stráž u Tachova, mše v 11,00 hod v kostele sv. Václava

Připravuješ se sborem něco nového k oslavě 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje, které si
Evropa připomene v r. 2013?

Tyto velké oslavy přenecháme velkým a profesionálním uměleckým souborům. S naším
sborem bychom se rádi zapojili do menšího, ale místního jubilea. V r. 2013 totiž uplyne
20 let od milenia naší obce, tedy 1020 let od založení břevnovského kláštera a zmínky
o Vraném a Skochovicích v darovací listině Boleslava II. Příslušné slavnostní bohoslužby
připravujeme s naší farářem P. Pavlem Žákem, první impuls k oslavám jsem dal při své
nedávné návštěvě paní starostce.

Zpíváte i u vánočního stromku – je to již tradice. Co bys popřál nejen vranským občanům k vánočním
svátkům a do nového roku?

Dříve než popřeji chci poděkovat:
– obecnímu zastupitelstvu za finanční příspěvky, které umožňují konání výše zmíněných
koncertů a za příspěvky na činnost našeho sboru
– vedení základní školy za poskytnutí učebny pro pravidelné zkoušky sboru, které se
konají každý čtvrtek od 18,30 hod.
A to přání:
GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.
Nepíši to latinsky, abych se vytahoval, ale proto, že vánoční svátky jsou slavností a latina
k slavnostní obřadnosti podle mne patří. A náš sbor také řadu skladeb v latině zpívá.
Nicméně tu první část většina čtenářů jistě zná z nápisů nad betlémy ať již malovanými,
figurálními či živými. Ale pro jistou tedy česky:
SLÁVA NA VYSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.
Kromě toho přání pokoje, tedy míru, si (zejména pod dojmem z výsledku posledních voleb)
dovoluji popřát, aby nás Pán Bůh při zdravém těle, ale zejména rozumu včetně paměti,
zachovati ráčil. Amen.

Mnoho lidí se nemůže pochlubit tak činorodým životem jako Ing. Limpouch, který ani v důchodu
neskládá ruce v klín, jak mnozí víte, nebo jste se právě dočetli. Na otázku mimo rozhovor
„kde bereš elán a vitalitu?“ odpověděl, že za to může jeho žena.
Děkuji za rozhovor, přeji manželům stálou radost z celé rodiny, klidné, ve spokojenosti prožité
Vánoce, zdar a elán ve všech nastávajících dnech.
M.P.

 
 
 
   
 

NAVRCHOLU.cz