Kdo jsme Dirigent     Historie      Repertoár Fotohistorie Dávnověk   Videa     Fotoalba Odkazy   Kontakty   Překlady latinských textů
Historie zpracovaná Alfou pro farní kroniku:
1988 – úvod

Ve Zbraslavi se konal pohřeb varhaníka pana Josefa Bláhy.

Původně byl varhaníkem Praze ­– Vysočanech; koncem šedesátých let začal působit jako varhaník v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi a vedl tamní chrámový sbor, do kterého jsem chodil se svojí manželkou a později i s oběma dcerami. Byl také hudebním skladatelem; civilní skladby – polky, valčíky – skládal pod pseudonymem Josef Melan. Na jejich otextování se s ním podílela jeho manželka, výborná altistka ve sboru. Jejich dcera byla provdána v kanadské Ottawě, kam za ní – jako důchodce je již komunisté pouštěli – jednou za rok jezdili. Odtud také pochází velké množství duchovních skladeb, které pan Bláha harmonizoval pro smíšený sbor a opatřil českými texty. Kromě několika vlastních duchovních skladeb pro sbor také upravoval vynikajícím způsobem tehdy již pronikající spirituály, které byly jinde většinou zpívány unisono. Jak partitury, tak i noty pro jednotlivé hlasy rozepisoval ručně pro každého člena sboru. Dlouho odolával mým nabídkám rozmnožování dostupnou technikou u mne v ORGREZu a později v EZ Praha, kde díky dobrým vztahům pro mne (přes přísně hlídané rozmnožování) pracovnice rozmnožoven kopírovaly různé neoficielní materiály.   

Skladby, které jsme zpívali ve Zbraslavi jsem převážně za života pana Bláhy od něj získal a okopíroval, některé se mi podařilo s větším či menším úsilím získat ještě po jeho smrti. Všechny tyto skladby se staly základním repertoárem pro nově vznikající pěvecký sbor ve Vraném. Jejich melodičnost, vynikající harmonizace a skvělé texty bezesporu podpořily zájem místních občanů o zpívání ve sboru. Postupně se členy Sboru stávali i zpěváci ze Zbraslavi, posléze i z Prahy. Dvě členky Sboru se odstěhovaly do Zvole a do Mníšku, nicméně členkami zůstaly a stále pravidelně dojíždí na zkoušky i ostatní akce.

9.12.

Před půlnoční mší zpívalo 10 dětí Steckerovy koledy.

 

1989

24.12.

 

25.12.

Před půlnoční mší „Steckerovy koledy“ s dětským sborem. Ačkoliv nadále budu používat termín „dětský sbor“, zpívalo s dětmi i několik rodičů. Se svojí dcerou to byla paní Marie Štefanová, která zpívala ve sboru Národního divadla. Dále pak Věra a Milan Kotěborských se svojí dcerou Jitkou – tehdy 5 let starou. Všichni tři jsou dodnes členy Sboru sv. Jiří. Tento den slavíme jako první datum vzniku sboru.

Vánoční koncert dětského sboru

 

1990

24.12.

Při půlnoční zpíval dětský sbor. Varhanní doprovod sl. Lenka Drahorádová, která dětský sbor doprovázela i v dalších letech až do svého odjezdu do USA.

 

1991

6.1.

20.12.

24.12.

25.12.

Tříkrálový koncert dětského sboru.

Vánoční koncert dětského sboru na chodbě školy pro žáky.

Půlnoční ve Zvoli; Steckerovy a jiné koledy zpíval Vranský dětský sbor.

Dětský sbor zpíval koledy u vánočního stromu.

 

1992

5.1.

10.1.

24.12.

25.12.

Koledy s dětským sborem v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém a v domově důchodců v Hostěradicích.

Koledy v ústavu sociální péče v Psárech.

Dětský sbor zpíval na půlnoční.

Dětský sbor zpíval koledy před novou školu.

 

1993

10.1.

24.12.

Po roce opět koledy s dětským sborem v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém a v domově důchodců v Hostěradicích.

Půl hodiny před a při půlnoční zpívání koled – poprvé s dětmi i několik dospělých.

 

1994

8.1.

9.1.

24.12.

V 15 hod. vánoční koncert dětí a několika dospělých ve Vraném.

Jílové – zpívání při mši v kostele sv. Vojtěcha.

Půl hodiny před a při půlnoční zpívání koled – již zárodek sboru.

 

1995

8.1.

10.2.

24.2.

9.4.

23.4.

8.5.

4.6.

24.6.

25.6.

16.7.

3.9.

10.9.

4.11.

5.11.

5.12.

24.12.

31.12.

V 15 hod. vánoční koncert dětí a dospělých. Po něm v 16.30 mše. Po mši posezení a první návrhy dospělých, aby sbor nacvičoval a zpíval i mimo vánoční dobu.

Zkouška pěveckého sboru u Limpouchů doma – velká účast. Druhé datum zrodu Sboru sv. Jiří ve Vraném.  

První zkouška sboru ve škole – v suterénu, bývalém bytu ředitele. Už tehdy jsem dostal klíče od vstupních vrat a spodního vchodu.

Květná neděle – zpívané pašije v 8.30 v Jílovém, v 17.00 ve Vraném.

Poutní mše ve Vraném.

Společný koncert s Duo semplice ve Vraném.

Mše ve Vraném.

Poutní oslavy na Ostrově v Davli.

Poutní mše ve Zlatníkách.

Poutní mše ve Zvoli.

Vložky při obětování a na závěr nedělní mše ve Vraném.

Ve Zbraslavi křtiny Jarouška Vovsa, vnuka Ing. Tenglera. Při nich a po nich zpíval Sbor. Ve Zbraslavi křtiny Adámka Vovsa, vnuka Ing. Tenglera.

Koncert ve Vraném.

Koncert v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi, který si vyžádal k oslavě svých 80–tin P.ThDr. Ťupa.

Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – Mikuláš(Douša), 4 andělé, 3 čerti.

Půlnoční – Česká vánoční mše Fr. Jiříma.

Vánoční koncert v Řevnicích.

 

1996

6.1.

7.1.

13.1.

25.3.

31.3.

31.3.

7.4.

14.4.

27.4.

28.4.

30.4.

1.9.

13.10.

 

6.12.

25.12.

26.12.

29.12.

Tříkrálové pásmo vánoční hudby a poezie  ve Vraném.

Mše v Kostelci u Křížků, po ní drobné pohoštění na faře

Mše v Jílovém u příležitosti 60–tých narozenin P. Stanislava Hoška

Na základě nabídky v rozhlasu jsem zakoupil el. klávesy u p. Eliáše, Na Vypichu 30 za cenu 11 000,- Kč, především pro potřeby sboru.

Kostelec u Křížků 10.30 – Květná neděle mše, pašije sv. Matouše.

Vrané 17.00 – Květná neděle mše, pašije sv. Matouše.

Sváteční mše – Zmrtvýchvstání Páně, 3 vložky.

Při mši křest p. Bešťáka, vložky při křtu.

Poutní koncert + sl. Lajnerová z Modřan j.h. (soprán sólo)

Poutní mše ve Vraném.

Táborák „U márnice“.

Mše ve Zvoli, hrála Marie Bešťáková, která přechodně doprovázela sbor po odjezdu Lenky Drahorádové do USA.

Výjezd na účinkování na Sázavě. Při zkoušce v kostele jsem jim vyreguloval pištící  E2 II. manuálu aby se dal používat. Přespání sboru na faře v Konojedech, kterou měli pronajatu Truxovi.

Sázava – zpívání při mši.

Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – Mikuláš(Douša), 3 andělé, 5 čertů.

Půlnoční mše – 31 účinkujících.

Odjezd sboru auty na zpívání v Sázavě. Před Jesenicí Kotěborskému zamrzlo auto, vrátili jsme se do Vraného a zpívali koledy ve „sborovně“ U Kaštanu.

Mše ve Zlatníkách

 

1997

10.1.

23.3.

23.3.

29.3.

31.3.

20.4.

26.4.

10.5.

18.5.

22.6.

13.7.

18.9.

27.9.

11.10.

 

30.11.

 

5.12.

24.12.

27.12.

28.12.

Koncert sboru – 32 účinkujících, 35 návštěvníků.

Mše Zlatníky 9.00 – Květná neděle. Zpívány pouze pašije, ostatní skladby místní varhaník odmítl hrát.

Mše Vrané 17.00 – zpíval sbor (velká účast) včetně pašijí.

Vrané, obřady Bílé soboty

Mše v Modřanech

Poutní mše v Jílovém

Poutní koncert Sboru sv. Jiří.

Účast na přehlídce pěveckých sborů v Jílovém u Prahy.

Modřany – zpěv při mši v 8 hod.

Zájezd sboru do Plzně, v Meditační zahradě mše a koncert. Varhanní doprovod MUDr. Marie Zemenová – moje sestra.

Poutní mše ve Zvoli, minisbor, ale povedlo se.

Do sboru nastoupili manželé Paškovi ze Zbraslavi.

Ve Zbraslavi křtiny Adámka Vovsa, vnuka Ing. Tenglera.

Zájezd sboru do Nových Hradů, ubytování v obnoveném klášteru Servitů. Koncert v tamním kostele sv. Petra a Pavla. V 9 hod. zpěv při mši v Nových Hradech, odpoledne Dobrá Voda – kostel P. Marie Bolestné; ve 14 hod. německá mše, v 15 hod. česká mše.

Tento den začala cvičit na varhany Editka Mikolášková (*1984). Získal jsem ji na vyžádané doporučení ředitelky místní hudební školy pí. Hedy Javůrkové. Editka se osvědčila, následně si doplňovala znalosti u prof. Chřibkové v Praze. Od r. 1998 už doprovázela Sbor sv. Jiří, později studovala na teologické fakultě historii umění a byla pokřtěna u P. Marie Sněžné biskupem mons. Škarvadou.

Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – kostel nabitý návštěvníky.

Při „půlnoční“ ve 21.30 – Česká vánoční mše Karla Jiříma.

V 16 hod. Vánoční koncert Sboru. Jako záskok u varhan jsem požádal svoji sestru z Plzně – MUDr. Marie Zemenová, která nás doprovodila i další den.

V 9.30 Modřany, kostel P. Marie Nanebevzaté – mše. 

 

1998

4.1.

8.1.

5.4.

12.4.

19.4.

25.4.

8.5.

 

 9.5.

10.5.

 

31.5.

12.7.

15.11.

9.12.

19.12.

24.12.

27.12.

16 hod. – Vánoční koncert v Modřanech.

19 hod. – Vánoční koncert ve Zbraslavi – kostel Husova sboru.

V 9 hod. – Pašije v Husově sboru ve Zbraslavi, v 18 hod. ve Vraném.

V 9.30 mše v kostele sv. Michaela Archanděla v Praze-Podolí, na varhany už nás doprovázela Editka Mikolášková.

V 8.00 mše v Modřanech, v 10.00 mše v Husově sboru ve Zbraslavi.

18 hod. – Poutní koncert ve Vraném.

Zájezd sboru s cílem ve Vápenné – obci, které po záplavách v r. 1997 obec Vrané poskytla pomoc. První zastávka – Opočno, koncert v 17 hod. v odsvěceném kostele, používaném jako koncertní síň.

V 15 hod. koncert v místním kostele sv. Filipa v obci Vápenná.

Králíky – v 10 hod. mše v poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté na hoře Matky Boží. Po mši prohlídka kostela a ambitů, průvodce dělala tamní představená řeholních sester. Dala nám k přezpívání text o několika slokách na melodii Ódy na radost; byla velmi překvapená, když jsme jí to přezpívali ve čtyřhlasu. Byla přesvědčená feministka, ale po zpěvu našeho sboru uznala, že ti mužští jsou přece jen k něčemu dobří.

Sbor opět zpíval při mši v kostele sv. Michaela Archanděla v Praze-Podolí.

Zvole – poutní mše v kostele sv. Markéty.

V 9.30 poutní mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

V 19.30 koncert v Praze – klášter Emauzy.

V 15.00 koncert – Vánoční pásmo v Praze – sál Gorlice ve vyšehradských kasematech. Špatná akustika, valená klenba – sbor rozházený.

Ve 21.30 půlnoční mše ve Vraném, uvedena Marhulova Vánoční mše.

V 9.30 mše v kostele P. Marie Nanebevzaté v Praze – Modřanech.

 

1999

1.1.

2.1.

3.1.

10.1.

7.3.

4.4.

5.4.

11.4.

25.4.

23.5.

12.6.

18.7.

4.12.

24.12.

25.12.

26.12.

V 18.00 Vánoční pásmo ve Zbraslavi v sálu divadla J. Kašky.

V 16.00 Vánoční pásmo ve kostele ve Vraném.

V 15.00 Vánoční pásmo v kostele v Modřanech.

V 9.30 mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

V 10.00 mše v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi.

Svátek Zmrtvýchvstání Páně – večerní mše ve Vraném.

Velikonoční pondělí – od 7 hod. do 19 hod. jsem spolu s Františkem Doušou (bas) koledoval u všech členek sboru ve Vraném a na Zbraslavi.

V 9.30 mše v Praze-Modřanech, první svaté přijímání dětí.

Poutní mše ve Vraném.

V 9.30 mše v kostele sv. Michaela v Praze-Podolí na Hod Boží Svatodušní.

Koncert ve Vraném.

Poutní mše ve Zvoli.

V 17 hod. – Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném.

Ve 22 hod. půlnoční ve Vraném.

V 15 hod. vánoční koncert v kostele v Modřanech.

V 16 hod. vánoční koncert ve Vraném.

 

2000

2.1.

8.1.

9.1.

16.1.

23.4.

30.4.

3.6.

2.7.

16.7.

28.10.

12.11.

5.12.

24.12.

26.12.

30.12.

31.12.

V 9.30 mše v kostele v Modřanech.

V 16 hod. vánoční koncert v kostele ve Zvoli.

V 9.30 mše v Praze – Podolí.

V 10,45 mše v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách.

V 17 hod. poutní mše a svátek Zmrtvýchvstání ve Vraném – celebroval biskup Škarvada.

Mše sv. v Modřanech

V 19 hod. koncert ve Vraném.

V 10,45 poutní mše ve Zlatníkách.

V 16 hod poutní mše ve Zvoli.

Vystoupení při slavnostním vysazení nových lip u kříže na návsi a při následné slavnostní mši v kostele.

V 10,15 poutní mše v Kostelci u Křížků.

Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném.

Ve 22 hod. půlnoční ve Vraném.

V 16.30 vánoční koncert ve Vraném.

V 16.30 vánoční koncert v Rotundě – Týnec nad Sázavou.

V 9.30 vánoční bohoslužba v Husově sboru ve Zbraslavi.

 

2001

6.1.

7.1.

14.4.

15.4.

27.5.

14.6.

15.7.

11.8.

25.8.

28.9.

29.9.

30.9.

3.11.

15.12.

24.12.

26.12.

30.12.

V 16.30 vánoční koncert ve Zvoli.

V 10,45 mše ve Zlatníkách.

Bílá sobota – vigilie ve Vraném; žalmy a velikonoční písně .

V 16 hod. koncert ve Zvoli.

Přehlídka sborů v Jílovém – kostel církve husitské.

Vrané - koncert sboru a jeho hostů.

V 16.30 poutní mše ve Zvoli.

Poděbrady – svatba bývalého člena sboru učitele Jindřicha Mončeka.

Ondřejov – svatba MUDr. Pavla Plecháče, Vranského farníka, který byl pokřtěn v dospělosti, příležitostně ministroval i vypomáhal při pracích na kostele.

Zájezd – Srbská Kamenice v 17 hod. mše a koncert v kostele sv. Václava.

Mařenice – bohoslužba slova a po ní koncert.

Studánka u Warnsdorfu – poutní mše v kostele sv. Františka.

Koncert ve Zvoli, spoluúčinkovalo Knorovo trio: RNDr. Zlatko Knor (housle), Ing. Michal Knor (housle), Ludmila Knorová-Limpouchová (viola).

Týnec nad Sázavou – Rotunda, Adventní koncert.

Půlnoční mše – Jiřím „Česká vánoční mše“.

Vánoční koncert ve Vraném.

Kostelec u Křížků – mše, Jiřím „Česká vánoční mše“, housle Michal Knor.

 

2002

5.1.

31.3.

7.4.

21.4.

30.4.

8.6.

14.7.

19.10.

8.12.

13.12.

21.12.

24.12.

26.12.

28.12.

V 15 hod. vánoční koncert ve Zvoli.

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků.

Ve Zlatníkách mše – málo zpěváků, moc se nepovedlo.

Mše za Milenu a Alfonse Limpouchovy (65 let) a nemocného člena sboru Františka Doušu.

Táborák u márnice.

Koncert ve Vraném

Poutní mše ve Zvoli.

Jílové, benefiční koncert na povodně, malá návštěva – cca 20.

Poutní mše ve Zbirohu – kostel sv. Mikuláše (v 9 hod.). Po ní posezení v cukrárně, oběd v restauraci „U Krále Václava“ v Točníku.

Týnec nad Sázavou – Rotunda sv. Václava, Adventní koncert.

Koncert v kostele sv. Václava ve Všenorech.

Půlnoční ve Vraném.

V 17.30 vánoční koncert ve Vraném.

V 15 hod. vánoční koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie v Černošicích.

 

2003

4.1.

5.1.

2.2.

9.3.

15.3.

19.4.

20.4.

27.4.

14.-15.6.

1.9.

17.11.

22.11.

24.12.

27.12.

V 15 hod. vánoční koncert ve Zvoli.

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků.

V 9.30 bohoslužba v kostele Husova sboru ve Zbraslavi.

Po těžké nemoci zemřel člen sboru  František Douša (bas).

Pohřeb – rozloučení s Fr. Doušou v kostele – zpíval sbor.

Vrané – obřady Bílé soboty.

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků.

Poutní mše ve Vraném.

Zájezd sboru do Dobřan spojený s prohlídkou Horšovského Týna a zámku Kozel. Poutní mše v kostele sv. Víta v Dobřanech.

Spuštěny webové stránky sboru

Koncert ve Vraném, plakát, program

Koncert ve Volyni, pohoštění na faře, návštěva v Hosticích u hrobu Michala Tučného.

Půlnoční ve Vraném.

Vánoční koncert ve Vraném.

 

2004

4.1.

11.1.

12.3.

10.4.

26.4.

29.4.  

6.6.

25.6.

30.6.

1.-7.7.

3.7.

4.7.

5.7.

7.7.

12.9.

19.9.

30.9.

3.10.

16.10.

12.11.

14.11.

24.12.

26.12.

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků.

V 17.00 Vánoční koncert v kostele Husova sboru ve Zbraslavi.

Vrané, svatba Veroniky.

Dolní Jirčany – obřady Bílé soboty.

Koncert sborů na zámku ve Zbraslavi.

Editka Mikolášková ukončila spolupráci – doprovázení sboru.

Jílovské zpívání – vystoupení sborů z okolí v kostele sv. Vojtěcha.

Koncert ve Vraném, host sl. Kurpašová, učitelka zpěv ZUŠ ve Vraném.

Večer odjezd na první zahraniční účinkování.

Zájezd do Holandska. Ubytování v loděnici námořních skautů v Hoornu.

Shellinkhout – koncert v kostele sv. Martina. program

De Goorn – mše v kostele dominikánů, vysíláno krajovým rozhlasem.

Naarden – koncert v centrálním kostele Grote Kerk. Obrovský centrální kostel a rovněž obrovský úspěch. Ovace ve stoje, program. Doma se narodil Matěj Veronice Tomkové.

Návrat domů. Na vystoupeních v Holandsku nás ještě doprovázela Editka Mikolášková.

Křtiny Matěj.

Křtiny Petr.

Jako nová varhanice sboru nastoupila paní Marie Nešněrová z Měchenic.

Poutní mše v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech. Naposledy nás doprovázela Editka.

Mše v kostele sv. Máří Magdaleny v Dolních Břežanech – při svíčkách.

Koncert v Husově sboru na Zbraslavi – společný s dětským sborem Příbram.

Poutní mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

Půlnoční mše ve Vraném.

Vánoční koncert ve Vraném.

 

2005

1.1.

2.1.

8.1.

9.1.

16.1.

26.3.

27.3.

3.4.

17.6.

19.6.

2.-6.7.

3.7.

 

4.7.

 

5.7.

6.7.

17.7.

22.10.

5.11.

12.11.

24.12.

26.12.

28.12.

Novoroční mše v Dolních Břežanech – doprovod smyčcové trio Knor.

Vánoční koncert sboru v Černošicích (v 16 hod.).

Týnec nad Sázavou, Tříkrálový koncert v rotundě s dětskými vánočními hrami

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků – housle Josef Žák.

Bohoslužba v Husově sboru – omylem jsme přijeli o půl hod. později.

Vrané – obřady Bílé soboty.

Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech.

V 10,15 mše v Kostelci u Křížků.

Koncert ve Vraném.

Davle, kostel sv. Kiliána - mše

Zájezd do Rakouska a Slovinska – ubytování poblíž Eisenkappel, v mládežnickém středisku v Rebrci.

V 9 hod. mše v Eisenkapel, zpívali jsme Missu Lorettu a po ní krátký koncert. Program koncertu, program mše. Odpoledne ubytování v poutním domě Tainach (s bazénem, který jsme při krásném počasí plně využili).

Klagenfurt – prohlídka města a minimundusu. Ubytování ve Slovinsku - vysoko v horách v myslivecké chatě „Poštorski dom“. Večer koncert po mši v Troblje. Plakát. Pak pohoštění v místním rodinném pivovaru.

Celý den pršelo, pobyt na chatě.

Návrat domů přes Maribor, Vídeň, Mikulov.

Poutní mše ve Zvoli, pak posezení u Tenglerů.

Svatý Jan pod Skalou – koncert. Plakát, program

„Dušičkový koncert“ ve hřbitovním kostelíku sv. Havla nad Zbraslavi. Plakát Impuls k tomuto koncertu dala příznivkyně Sboru pí. Jindřiška Houdková ze Zbraslavi, které v tomto roce zemřel manžel.

Koncert ve Vraném. Renata 45, Věra 50, Karel 50, Honza 70 let, Alfa a Mili 45 let od svatby, plakát

Půlnoční bohoslužba - jen zpěv sboru, problém s hostujícím knězem.

Vánoční koncert ve Vraném.

Ratibořické Hory – vánoční koncert (během něj napadalo cca 10 cm sněhu).

 

2006

7.1.

8.1.

15.1.

16.4.

22.4.

29.4.

17.6.

1.-7.7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.

6.7.

7.7.

16.7.

29.7.

16.9.

28.10.

4.11.

16.12.

17.12.

24.12.

26.12.

30.12.

Mše Dolní Břežany

Mše v Dolních Jirčanech.

Vánoční bohoslužba v Husově sboru ve Zbraslavi.

Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech. Potlesk po mši.

Vrané – společný koncert se skupinou Breznik ze Slovinska, se kterými jsme se seznámili na našem zájezdu v r. 2005. plakát, fotografie, jejich nahrávky Anna sama , Teče mi vodica

Mše v Dolních Břežanech.

Mše v Dolních Břežanech – sešlo se málo členů : 2S+3A+2T+1B - improvizace s kytarou a výborný výsledek.

Zájezd na Moravu, ubytování na Hostýně.

Hostýn: v 9.30 – 1. mše, Missa Loretta, plakát; v 10,15 – 2. mše plakát, české vložky vč. kytarovek. Odpoledne výlet do Holešova, improvizovaný koncert pro účastníky zájezdu v Šáchově synagóze.

Exkurze u Jelínka ve Vizovicích. V 18.30 mše ve Zlíně v kostele sv. Filipa.

Rožnov pod Radhoštěm, po zastavení na parkovišti zjištěn a následně řidičem uhašen oheň u motoru. Prohlídka skanzenu, výstup resp. výjezd lanovkou na Pustevny – Radegast.

Kroměříž – prohlídka. V 15.30 koncert ve Vlkoši, plakát. Jedna starší paní přijela z pouti na Velehradě aby stihla náš koncert a předala perníkové srdce z pouti.

Lešná – prohlídka ZOO. V 17 hod. koncert v evangelickém kostele v Prusinovicích. Velký úspěch a poděkování, že „na svátek M.J.Husa zpíval v evangelickém kostele katolický sbor“. plakát

Návrat domů přes farmu Bolka Polívky.

Poutní mše ve Zvoli.

Návštěva několika členů sboru z Holandska (u nich jsme byli v r. 2004), provedli jsme je po Praze.

V 16.30 poutní mše v kostelíku sv. Ludmily v Kamenném Přívoze.

Dolní Břežany – Missa Loretta.

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát

Velký Újezd – koncert, cca 100 lidí, 6000,- Kč !  plakát

Týnec nad Sázavou, Rotunda – 3000,- Kč. program

Půlnoční mše ve Vraném.

Vánoční koncert ve Vraném. plakát

Dolní Břežany, mše.

 

2007

7.1.

14.1.

8.4.

28.4.

28.4.

19.5.

31.5.

21.6.

 

1.7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.

6.7.

7.7.

15.7.

28.9.

5.10. 

2.11.

17.11.

2.12.

24.12.

26.12.

Dolní Jirčany, mše.

Zbraslav-Husův sbor, mše.

Vrané. Zmrtvýchvstání Páně. plakát

16.00 VELKÝ JUBILEJNÍ KONCERT- Poutní koncert, spojený s oslavou 70-tin Alfy a Mili. Jako překvapení byli pozvání i bývalí členové sboru – velká účast. plakát

17.00 – Oslava dvojitých 70-tin pokračovala v místní sokolovně s hudebně-dramatickým vystoupením sboru.

Královice u Uhříněvsi, mše v 16.30 – Missa Loretta. plakát

Alfa a Mili na Slovensku – projednávání programu zájezdu Sboru.

Praha-Strahov – malá letní slavnost v restauraci pod strahovským klášterem.

Zájezd na Slovensko, ubytování v kempu u Prievidzi.

10.00 – Bojnice-mše, po ní krátký koncert.

18.00 – Handlová - farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej plakát, program Po mši krátký koncert a pohoštění od faráře.

Volný den, Topolčiany – prohlídka zámku, hřebčína, vinných sklepů a zubří obory.

Čičmany – skanzen, Rájecké Teplice, Rájecká Lesná. Večer v 18.30 mše a koncert v Prievidzi, Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, plakát,

Zvolen, v 16 hod. koncert Kostol sv. Alžbety, plakát, program

Kláštor pod Znievom, Kostol sv. Mikuláša , mše. Po ní v 18.00 koncert ovace ve stoje a pohoštění na faře. plakát, program

Návrat do Vraného.

Poutní mše ve Zvoli. plakát

Vrané – společný koncert Sbor + PAF (rodina Žáků z Kamenného Přívozu) + Martin Slavík a Lidka Limpouchová. plakát

Zbraslav zámek Koncert sborů s mezinárodní účastí, plakát

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát

Vrané ­– Hudební slavnost u příležitosti svěcení sochy sv. Cecilie; kromě Sboru řada hostů – Michiyo Keiko.  plakát

Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

Půlnoční mše ve Vraném – nepříliš zdařené vystoupení Sboru.

Vánoční koncert ve Vraném se vydařil. plakát

2008

6.1.

12.1.

13.1.

23.3.

29.3.

21.-23.4.

26.4.

5.-8.7.

5.7.

6.7.

7.7.

8.7.

28.9.

5.10.

2.11.

30.11.

24.12.

26.12.

Dolní Jirčany – Jiřímova Česká vánoční mše, houslový doprovod Offertoria- Lidka Limpouchová, při přijímání Panis angelicus-sólo Martin Slavík. Doprovázela Edita.

Dolní Břežany – Stejný program jako v Jirčanech.

Zbraslav - Husův sbor – Jiřímova mše bez offertoria, Panis angelicus-Slavík.

Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech. plakát

Dolní Břežany mše.

Alfa a Mili na Kralovicku (Plzeň-sever) – projednávání programu zájezdu sboru ­­– Potvorov, Plasy, Kralovice, Manětín, biskupství Plzeň.

Vrané poutní koncert, + prof. Jaroslav Šaroun, Michiyo Keiko, Martin Slavík plakátprogram

Zájezd na Plzeňsko, ubytování v kempu u Kralovic.

Prohlídka Kralovic, Mariánské Týnice, v 17 hod. koncert v kostele sv. Mikuláše – v Potvorově. plakát

10.00 – Kralovice-mše, po ní koncert. plakát V 17.30 Plasy-koncert. plakát

Žihle, Rabštejn a Manětín-prohlídky. Odpoledne v Manětíně mše a koncert. plakát

Plzeň, prohlídky – Meditační zahrada - Památník obětem zla, krátký koncert sami pro sebe, synagoga, pivovar; návrat do Vraného.

Poutní mše v Dolních Jirčanech. Slavnostní bohoslužba k 1.100 narozeninám sv. Václava

Zvole – koncert.

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát

Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

Půlnoční mše ve Vraném.

Vánoční koncert ve Vraném.

 

2009

3.1.

4.1.

11.1.

17.1.

5.4.

11.4.

12.4.

25.4.

 

8.5.

9.5.

10.5.

16.5.

28.6.

12.7.

19.9.

20.9.

28.10.

1.11.

29.11.

11.12.

19.12.

24.12.

26.12.

Dolní Břežany – mše.

Dolní Jirčany – mše.

Zbraslav-Husův sbor – mše. plakát, video

Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. plakát

Zlatníky, květná neděle, pašije

Bílá sobota ­– obřady ve Vraném, mj. Panis angelicus, sólo Martin Slavík j.h.

Zbraslav – mše. Při přijímání Panis angelicus, sólo Martin Slavík j.h. plakát

Vrané – poutní koncert. plakát

Zájezd sboru do severních Čech – ubytování u sester v Jiřetíně pod Jedlovou.

Výlet – Hřensko, Panská skála (čedičové „varhany“), Křížová Hora.

Rumburk – prohlídka Lorety, Filipov poutní bazilika P. Marie – koncert; kromě našich příznivců jen 4 návštěvníci, i když jsme poslali jak české, tak i německé plakáty. plakát

Jiřetín – mše. Po ní prohlídka štoly v Jiřetíně a na zpáteční cestě hrad Sloup. plakát, video

Táborák u márnice.

Zlatníky – poutní mše. plakát, video

Zvole – poutní mše. plakát

Zájezd auty: 10.00 Srbská Kamenice – mše a svěcení obecního praporu. plakátOdpoledne přes ranč Neshvil do Mařenic, v 17.00 mše a po ní krátký koncert. plakát

11.00 Růžová – mše. plakát

Kytín, Domov seniorů – koncert, spoluúčast Martin Slavík a Lidka Limpouchová. plakát

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert, už pátý, plakát, video

Vrané – rozsvícení vánočního stromu. video

Praha-Staroměstské náměstí – adventní koncert na podiu. video

Zbraslav, sv. Jakuba ekumenická adventní bohoslužba, nevalné organizační úrovně ze strany představitelů hostujících církví, my jsme zpívali dobře. plakátvideo

Půlnoční mše ve Vraném.

Vánoční koncert ve Vraném. plakát, video, video před a po koncertě u Chvátalů

2010

3.1.

28.3.

3.4.

10.4.

24.4

8.5.

28.5.

3.-6.7.

3.7.

4.7.

5.7.

6.7.

17.7.

25.-28.9. 

26.9.

27.9.

28.9.

31.10.

18.11.

28.11.

16.12.

24.12.

26.12.

Zbraslav, sv. Jakuba – mše.

Zbraslav, sv. Jakuba,  květná neděle, mše a pašije v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi, fotky

Bílá sobota ­– obřady ve Vraném, při nich pokřtěn a biřmován člen sboru Pavel Samek. video ze zkoušky

Praha-Staroměstské náměstí – povelikonoční koncert na podiu.

Vrané – poutní koncert, po něm poutní mše celebrovaná biskupem Herbstem; při ní zpíval sbor. Fotky zde.

Alfa a Mili na Šumavě – příprava zájezdu: Hartmanice, Kašperské Hory, Srní (zkouška varhan, Rejštejn-přítomnost na mši a po ní na požádání faráře jsem zpíval loretánskou litanii.

Noc kostelů – na programu m.j. koncert sboru. program, fotografie

Zájezd sboru na Šumavu. Ubytování v kempu na Antýglu. Video první část a druhá část

Prohlídka hradu Rábí, 15.00 Rabštejn – koncert v kostele sv. Bartoloměje, 17.30 Srní – mše a koncert v kostele Nejsv. Trojice. plakát, fotky 

8.30 Kašperské Hory – mše a koncert, prohlídka muzea a hradu Kašperk.

Výlet přes Železnou Rudu (muzeum) na Pancíř – lanovkou, Dobrá Voda-muzeum, oběd, kaple sv. Vintíře a ateliér sklářky pí. Tesařové. 18.00 Hartmanice – koncert v synagoze. plakát, film ke stažení,

Návrat – procházka Klostermanovou stezkou kolem Vydry, Čeňkova pila, Sušice.

Oleško, koncert v Japonské zahradě (nenabídli nám na občerstvení ani čistou vodu !)  video

Zájezd na Moravu – prohlídky Velehrad, Napajedla-hřebčín, Holešov-zámek, ubytování na Hostýně. fotografie, plakát video

8.00 Holešov – mše v kostele P.Marie Nanebevzaté, 10.30 – koncert v synagoze.

Štramberk – prohlídky: pivovárek, Štramberská trúba, mini-zoo, národní park.

9.00 Hostýn – mše, pak odjezd domů.

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert.  fotografie, plakát

Zemřel člen sboru Ing. Jan Tengler (bas).

Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

Praha-Staroměstské náměstí – adventní koncert na podiu.  video

Půlnoční mše ve Vraném. fotografie   

Vánoční koncert ve Vraném. fotografie      

 

2011

2.1.

8.1.

23.4.

24.4.

1.5.

6.5.

8.5.

27.5.

2.-5.7.

2.7.

3.7.

 

4.7.

5.7.

10.7.

25.9.

30.10.

19.11.

4.12.

18.12.

24.12.

26.12.

Zbraslav – mše obětovaná za náš sbor. fotografie    

Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. video

Bílá sobota ­– obřady ve Vraném.

Zbraslav – mše. plakát

Alfa a Mili – příprava zájezdu sboru: Žíreč, Žernov, Červený Kostelec.

Táborák u márnice.

Dolní Jirčany, mše plakát , fotografie

Noc kostelů – dvě vystoupení sboru.

Zájezd sboru do východních Čech. video

V 10.30 Žíreč, Domov sv. Josefa – koncert. plakát Kuks – prohlídka, Hronov –ubytování.

9.00 Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba – mše, plakát, Rtyně, prohlídka muzea hornictví, hospic sv. Anežky, improvizovaný koncert na schodech, 16.30 Žernov – ekumenické shromáždění, dlouhé povídání, málo zpěvu. plakát, 18.00 Č. Kostelec – Sbor církve husitské, koncert. plakát 

Prohlídky: Police nad Metují-brusírna skla a Merkur, Broumov-klášter, Adršpach-skalní město.

Prohlídky: Polsko, Kudowe Zdroj – město a tržnice, Náchod a Hrádek u Nechanic – zámky.

Zvole – poutní mše. fotografie

Dolní Jirčany, Svatováclavská poutní mše  plakát, fotky

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát, video

Vrané, Koncert k poctě sv. Cecilie, plakát

Týnec nad Sázavou, adventní koncert v rotundě, plakát, video

Čerčany, Vánoční koncert v Hospicu Dobrého Pastýře, plakát

Půlnoční mše ve Vraném. video

Vánoční koncert ve Vraném. plakát

2012

1.1.

7.1.

16.1.

27.-28.3.

7.4.

8.4.

21.4.

28.4.

19.5.

23.6.

24.6.

5.-8.7.

6.7.

7.7.

 

8.7.

 

15.7.

18.8.

30.9.

4.11.

2.12.

15.12.

24.12.

26.12.

Zbraslav – mše v kostele sv. Jakuba st. plakát

Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. plakát

Zemřel člen sboru Jiří Peřina (tenor).

Alfa a Mili projednání zájezdu sboru – Bor u Tachova, Stráž

Bílá sobota ­– obřady ve Vraném. Video ze zkoušky

Zbraslav – mše.

Vrané – poutní koncert, plakát, fotografie

Táborák u márnice.

Hudlice u Berouna – svěcení nového kříže na vrchu v lese, zpíval sbor. fotografie, video

Pleš na Šumavě – poutní mše na místě bývalého kostela v bývalé vsi za velké účasti Čechů a Němců. fotky, plakát

Bělá nad Radbuzou – mše Kostel P. Marie Sedmibolestné, plakát.

Zájezd sboru do západních Čech. Prohlídka kláštera v Kladrubech. Ubytování na Přimdě. V 18.00 koncert v kostele sv. Jiří. plakát

Halže – prohlídka zemědělského muzea. 13.30 Tachov, Domov seniorů – koncert. plakát, 17,45 Stráž u Tachova – setkání se členy tamního chrámového sboru.

Prohlídky: Mariánské Lázně - Krakonoš – minimundusu, Planá – štola Ondřej Šlik, Chodov – pivovar.

18.30 Weidhaus St. Emmeran Kirche, koncert, ovace ve stoje, po něm v 19.00 mše. Následně pohoštění od faráře v místní restauraci. plakát

9.00 Bor u Tachova – mše, 11.00 Stráž – mše. 15.30 prohlídka Lorety v Boru u Tachova a místního zámku. fotografie  plakát

Po zájezdu nastoupily do sboru příznivkyně ze Zbraslavi – Lucie Göröghová a Jitka Kobylková.

Zvole – poutní mše.

Štiřín, svatba členky sboru Jitky Kotěborské. Sbor zpíval jak při obřadu na zámku ve Štiříně, tak i na hostině v Praze na Novodvorské. videa 

Dolní Jirčany – poutní mše. plakát

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert.  plakát, video

Vrané – rozsvícení vánočního stromu. video

Zbraslav ­­– Adventní koncert v Městské domě plakát, video

Půlnoční mše ve Vraném. fotografie

Vánoční koncert ve Vraném. plakát, video 

 

2013

1.1.

6.1.

24.3.

30.3.

31.3.

27.4.

4.5.

19.5.

24.5.

5.-7.7.

6.7.

 

7.7.

5.9.

19.9.

29.9.

2.11.

7.11.

1.12.

24.12.

26.12.

Zbraslav – Novoroční mše v kostele sv. Jakuba st.

Praha-Řepy – Tříkrálový koncert v kostele Svaté Rodiny – Domov sv. Karla Boromejského. plakát, video, fotografie

Zbraslav, při mši Pašije a 2 vložky.

Vrané, vigilie Bílé soboty, žalmy, mše.

Zbraslav, latinská mše Missa Loreta.

Vrané poutní koncert, plakát, video  

Táborák u márnice.

Praha-Řepy, Svatodušní koncert. plakát, fotografie

Zbraslav – ve 20 hod. koncert při Noci kostelů.

Zájezd do severních Čech. Máchovo jezero – projížďka lodí, Česká Lípa – svíčkárna,  v 17 hod. mše a koncert v Růžové. plakát Ubytování v Jiřetíně.

Prohlídky: Nový Bor – muzeum sklářství, Lindava – sklářská huť. V obci Brniště praskla obě zadní kola. Jedno vyměněno hned, na dovoz druhého jsme museli čekat. Měli jsme zpívat při mši v Mařenicích, ale museli jsme odříci.

Jiřetín – mše v 8.30 hod. Po ní křtiny a náš krátký koncert. plakát  Kryštofovo Údolí – prohlídka muzea betlémů, 16.30 mše, po ní koncert. plakát , foto K, foto J, foto J+J

Do sboru nastoupila Marie Peterová z Březové (soprán).

Do sboru nastoupila Milena Velková (alt-moje dcera) a Zdeněk Madej (bas-před lety již krátce chodil) – oba z Prahy-Lužin.

Dolní Jirčany – poutní mše. plakát

Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát, audio

 Nastoupil nový zpěvák Petr Fábera (tenor, nevidomý) z Vraného

Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném ­– bez kněze a jáhna, v režii sboru. plakát

Vánoční koncert ve Vraném. fotografie, plakát

 

2014

1.1.

5.1.

12.1.

19.4.

27.4.

23.5.

19.6.

20.- 22.6.

20.6.

 

21.6.

 

 

 

 

22.6.

27.6.

13.7.

28.9.

1.11.

2.11.

24.12.

26.12.

Zbraslav – mše.

Praha-Řepy – Tříkrálový koncert v kostele Svaté Rodiny. Prvně uvedena tříkrálová balada o 32 slokách. Fotografie, plakát

Ořech – mše, Jiřímova vánoční mše, sólo Lidka Slavík-Limpouchová j.h. (viola). Fotografie video, plakát  

Bílá sobota ­– obřady ve Vraném.

Přimda, kostel sv. Jiří – poutní mše, j.h. Martin Slavík, sólo Panis Angelicus. Fotografie

Noc kostelů – m.j. koncert sboru.

V 19.00 odjezd sboru do Italie.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBORŮ - Alta Pusteria, Italie. Video , fotografie

San Lorenzo – ubytování v hotelu Moonshine. Výlet: Dolomity – Tre Cime di Lavaredo (parkoviště ve výšce 2330 m), jezero Braies.

21.00 Rasun-Anterselva – koncert v kostele sv. Jiří.

10.00 Villabassa – koncert v kostele sv. Štěpána.

13.30 Villabassa – koncert na podiu před kostelem sv. Magdalény.

16.00 ÷ 18.00 San Candido – průvod a společné vystoupení 62 sborů na náměstí (cca 2000 zpěváků): Sbor Židů z Nabucca a píseň Signore delle cime.

21.00 Chiennes – koncert v kostele sv. Petra a Pavla.

10.00 Sesto – závěrečné setkání sborů. Potom odjezd domů.

Táborák u márnice. foto tady

Zvole – poutní mše.

Boršov u Českých Budějovic – Svatováclavský koncert; výlohy na autobus proplatil starosta obce. Fotky zde, plakát

Dušičkový koncert v kostele sv.Havla na Zbraslavi plakát, fotografie

Dušičkový koncert v kostele sv. Rodiny v domově Karla Boromejského v Řepích,

naše foto, jejich foto zde, plakát

Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném ­– bez kněze a jáhna, v režii sboru.

Vánoční koncert ve Vraném a tradiční posezení v restauraci U kaštanu.. plakát

 

2015  
4.1.
15.1.
16.3.
4.4.
5.4.
25.4.
17.5.
29.5.
3. – 6.7.
3.7.

4.7.
5.7.


6.7.
28.9.
31.10.
1.11.
21.11.
22.11.
29.11.
24.12.
26.12.
Praha-Stodůlky – Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba.
Při první zkoušce t.r. zahájen nácvik pro nás dosti náročné skladby „Christus factus est“ od J.J.Ryby k jeho výročí.
Naší zpěvačce Jitce Chaloupkové (Kotěborské) se narodila dcerka – Beátka.
Bílá sobota – obřady ve Vraném.
Zbraslav – mše na slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Vrané – poutní koncert; s úspěchem již uvedena Rybova skladba.
Kralupy nad Vltavou, kostel P. Marie a sv. Václava – 9.30 mše, po ní krátký koncert, potom pohoštění na faře.
Zbraslav – Havlín, „Koncert k narozeninám“ u příležitosti 900 let první pí-semné zmínky o Zbraslavi.
Zájezd sboru do Polska
18.00 Rzeszów-Biala, kostel Milosrdenství Božího – mše, při přijímání spo-lečně „Ave verum" od C. S. Saense s místním sborem (cca 40 zpěváků+20 našich); po mši krátký koncert a po něm velká „párty" s místním sborem, farářem a několika farníky na zahradě restaurace některého z nich.
19.00 Rzeszów, farní kostel sv. Stanislava a Vojtěcha – mše a krátký koncert.
9.00 Glogów Malopolski, kostel sv. Josefa – mše a krátký koncert.
11.00 Glogów Malopolski, kostel sv. Trojice – mše a krátký koncert.
18.00 Rzeszów, kulturní dům – koncert
Na zpáteční cestě zastávka v solném dolu Weliczka, prohlídka, ve velkém solném chrámu – kaple sv. Kingy - jsme si i zazpívali (Mozartovo Aleluja-kánon a Syia hamba).
Dolní Jirčany – 10.00 poutní mše, po ní krátký koncert. Na závěr jsme zazpívali pro faráře P. Henrika (polák) polskou píseň „Do ciebie Matko...“. Pak drobné občerstvení pro všechny návštěvníky.
Zbraslav Havlín – Dušičkový koncert. Sbor řídil K. Pašek, Alfa byl v nemocnici – operace srdeční chlopně.
Praha Řepy – Dušičkový koncert v kostele Svaté Rodiny. Sbor řídil K. Pašek.
Koncert k poctě sv. Cecilie – sbor + Martin Slavík j.h. Sbor řídil převážně K. Pašek, Alfa jen několik skladeb.
Ořech – mše na svátek Krista Krále, po ní krátký koncert.
Zpívání při rozsvěcení vánočního stromu ve Vraném.
Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném – v režii sboru a farníků.
Vánoční koncert ve Vraném, po něm tradiční posezení v restauraci U kaštanu.

2016  
3.1.
9.1.
26.3.
15. a 16.4.
23.4.
24.4.
26.6.
2.– 6.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
23.7.
18.9.
15.10.
29.10.
19.11.
27.11.
10.12.
24.12.
26.12.
Živohošť – kostel sv. Fabiána a Šebastiána, v 15 hod. mše a po ní krátký koncert s vystoupením mladých hornistů Jakuba a Matěje Tomků.
Všenory – kostel sv. Václava, v 15 hod. Tříkrálový koncert na ukončení tříkrálové sbírky v obci.
Vrané, Bílá sobota - obřady vigilie Zmrtvýchvstání.
Limpouchovi v Plzni a okolí – projednání vystoupení sboru na Plzeňsku s místními faráři.
Vrané, Poutní koncert.
Jílové, kostel sv. Vojtěcha, poutní mše.
Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla, poutní mše.
Zájezd sboru na Plzeňsko.
Zbiroh, prohlídka zámku. V 18 hod. Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla – koncert, po něm pohoštění na faře.
11.30 – Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše – mše. Odpoledne prohlídka Radyně. 18 hod. – Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie, koncert.
Volný den, prohlídka zámku Klenová a města Klatovy.
Plzeň; ZOO, pivovar. 18 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého, mše a po ní koncert.
Plasy-prohlídka konventu a kostela. V 16 hod. Potvorov, kostel sv. Mikuláše – koncert.
Dolní Břežany, kostel sv. Marie Magdalény – poutní mše.
Zvole – Výročí posvěcení kostela sv. Markéty a znovu posvěcení po provedených opravách. Celebroval kardinál Dominik Duka. Při mši zpíval sbor.
Poutní mše sv. v kostelíku sv. Havla ve Zbraslavi – zpíval sbor.
Zbraslav Havlín – Dušičkový koncert při svíčkách v 17 hod.
Vrané – koncert k poctě sv. Cecilie – sbor + Martin Slavík-tenor a Lidka Slavík-Limpouchová - viola j.h.
Zpívání „U stromečku“ ve Vraném – 1. neděle adventní.
Oleško – sál restaurace „U Vlastence", předvánoční koncert pro seniory, objednaný OÚ Oleško.
Půlnoční mše sv. ve 23 hod. – kombinovaný zpěv sboru a lidu.
Vrané – Vánoční koncert sboru. Nezvykle velká návštěvnost - plné lavice, židle i prostor za lavicemi.

2017  
29.1.
15.4.
29.4.
9.6.
6.–9. 7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
9.9.
24.9.
21.10.
28.10.
5.11.
12.11.
3.12.
24.12.
26.12.
Vrané – mše za Janu Zlámalíkovou (+20.1.), v úvodu Blíž k Tobě Bože můj s lidem, ostatní zpěv sbor.
Vrané, Bílá sobota - obřady vigilie Zmrtvýchvstání.
Vrané, Velký jubilejní poutní koncert. Oslavila se životní jubilea: varhanice Marie Nešněrová – 70 let, zpěvačka Milena Limpouchová a sbormistr Alfons Limpouch – 80 let.
Všenory, koncert v rámci Noci kostelů – vřelé a nadšené přijetí
Zájezd sboru na Moravu
Pelhřimov, Muzeum kuriozit; ubytování v Moravském Krumlově; Rybníky, vinařství Tichý.
Dalešice, vodní elektrárna (zazpívání ve strojovně), pivovar; Bohutice, Křížová cesta. 18 hod. Moravský Krumlov, kostel Všech svatých – mše a krátký koncert.
Znojmo, prohlídka podzemí, na závěr zpěv. 15 hod. – Moravský Krumlov, kaple sv. Floriana, koncert, 4 přídavky. 18 hod. – Rybníky, mše a krátký koncert.
11 hod. – Ketkovice, mše; Náměšť na Oslavou, prohlídka zámku a řeznické-ho muzea.
Táborák u márnice.
Zvole - mše posvícení video, fotky
Havlín - poutní mše
Havlín - Dušičkový koncert, plný kostel, ale studené publikum
Vrané - koncert k poctě sv. Cecilie patronky muzikantů

Zlatníky - mše posvícení fotky
Vrané - rozsvěcení vánočního stromu

Vrané půlnoční
Vrané Vánoční koncert plakát fotky
2018
6.1
31.3.
22.4.
7.5.
2.6.
3.6.
30.6.
1.7.
5.7.
6.7.
8.7.
22.9.
28.9.
13.10.
3.11.
2.12.
8.12.
24.12.
26.12.
Dům seniorů Klamovka Tříkrálový koncert
Vrané, obřady Bílé soboty
Vrané, slavná poutní mše k 1025. výročí první písemné zmínky o Vraném, celebroval opat břevnovského kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB.
Táborák u márnice
Vídeň Maria am Gestade, mše se svatbou
Vídeň Maria am Gestade, mše pro krajany
Vrané společný koncert s polským sborem Alba Cantans, večer společné posezení
Zbraslav kostel sv. Jakuba, mše sv. společně s Alba Cantans
Přimda, koncert v rámci akce Hudební léto Borska, mnoho posluchačů
Tachov, krátký koncert, po něm mše sv.
Kladruby mše sv., v kostele byli i skauti z Černošic
Dolní Břežany - první mše po ročních opravách kostela, bylo plno
Všenory poutní mše, plný kostel
Zbraslav kostel sv. Havla - poutní mše, jen pár lidí
Zbraslav kostel sv. Havla - Dušičkový koncert, bylo úplně plno, dlouhý potlesk
Vrané - rozsvícení vánočního stromu, první vystoupení nové varhanice paní Jany Novákové
Březová-Oleško, vánoční koncert pro důchodce
Vrané - půlnoční mše, doprovázel Alfa, dirigoval K.
Vrané - vánoční koncert, vzadu ještě stálo hodně lidí
   


NAVRCHOLU.cz