Kdo jsme Dirigent     Historie      Repertoár Fotohistorie Dávnověk   Videa     Fotoalba Odkazy   Kontakty   Překlady latinských textů
Historie zpracovaná Alfou pro farní kroniku:
1988 – úvod

Ve Zbraslavi se konal pohřeb varhaníka pana Josefa Bláhy.

Původně byl varhaníkem Praze ­– Vysočanech; koncem šedesátých let začal působit jako varhaník v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi a vedl tamní chrámový sbor, do kterého jsem chodil se svojí manželkou a později i s oběma dcerami. Byl také hudebním skladatelem; civilní skladby – polky, valčíky – skládal pod pseudonymem Josef Melan. Na jejich otextování se s ním podílela jeho manželka, výborná altistka ve sboru. Jejich dcera byla provdána v kanadské Ottawě, kam za ní – jako důchodce je již komunisté pouštěli – jednou za rok jezdili. Odtud také pochází velké množství duchovních skladeb, které pan Bláha harmonizoval pro smíšený sbor a opatřil českými texty. Kromě několika vlastních duchovních skladeb pro sbor také upravoval vynikajícím způsobem tehdy již pronikající spirituály, které byly jinde většinou zpívány unisono. Jak partitury, tak i noty pro jednotlivé hlasy rozepisoval ručně pro každého člena sboru. Dlouho odolával mým nabídkám rozmnožování dostupnou technikou u mne v ORGREZu a později v EZ Praha, kde díky dobrým vztahům pro mne (přes přísně hlídané rozmnožování) pracovnice rozmnožoven kopírovaly různé neoficielní materiály.   

Skladby, které jsme zpívali ve Zbraslavi jsem převážně za života pana Bláhy od něj získal a okopíroval, některé se mi podařilo s větším či menším úsilím získat ještě po jeho smrti. Všechny tyto skladby se staly základním repertoárem pro nově vznikající pěvecký sbor ve Vraném. Jejich melodičnost, vynikající harmonizace a skvělé texty bezesporu podpořily zájem místních občanů o zpívání ve sboru. Postupně se členy Sboru stávali i zpěváci ze Zbraslavi, posléze i z Prahy. Dvě členky Sboru se odstěhovaly do Zvole a do Mníšku, nicméně členkami zůstaly a stále pravidelně dojíždí na zkoušky i ostatní akce.

9.12.    Před půlnoční mší zpívalo 10 dětí Steckerovy koledy.

1989

24.12.    Před půlnoční mší „Steckerovy koledy“ s dětským sborem. Ačkoliv nadále budu používat termín „dětský sbor", zpívalo s dětmi i několik rodičů. Se svojí dcerou to byla paní Marie Štefanová, která zpívala ve sboru Národního divadla. Dále pak Věra a Milan Kotěborských se svojí dcerou Jitkou – tehdy 5 let starou. Všichni tři jsou dodnes členy Sboru sv. Jiří. Tento den slavíme jako první datum vzniku sboru.

25.12.     Vánoční koncert dětského sboru

1990

24.12.    Při půlnoční zpíval dětský sbor. Varhanní doprovod sl. Lenka Drahorádová, která dětský sbor doprovázela i v dalších letech až do svého odjezdu do USA

 

1991

6.1.        Tříkrálový koncert dětského sboru

20.12.    Vánoční koncert dětského sboru na chodbě školy pro žáky

24.12.    Půlnoční ve Zvoli; Steckerovy a jiné koledy zpíval Vranský dětský sbor

25.12.    Dětský sbor zpíval koledy u vánočního stromu

 

1992

5.1.       Koledy s dětským sborem v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém a v domově důchodců v Hostěradicích.
10.1.     Koledy v ústavu sociální péče v Psárech.
24.12.   Dětský sbor zpíval na půlnoční.
25.12.   Dětský sbor zpíval koledy před novou školu.

 

1993

10.1.     Po roce opět koledy s dětským sborem v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém a v domově důchodců v Hostěradicích.
24.12.    Půl hodiny před a při půlnoční zpívání koled – poprvé s dětmi i několik dospělých.

 

1994

8.1.      V 15 hod. vánoční koncert dětí a několika dospělých ve Vraném.

9.1.      Jílové – zpívání při mši v kostele sv. Vojtěcha.

24.12.  Půl hodiny před a při půlnoční zpívání koled – již zárodek sboru.

 

1995

8.1.     V 15 hod. vánoční koncert dětí a dospělých. Po něm v 16.30 mše. Po mši posezení a první návrhy dospělých, aby sbor nacvičoval a zpíval i mimo vánoční dobu.

10.2.   Zkouška pěveckého sboru u Limpouchů doma – velká účast. Druhé datum zrodu Sboru sv. Jiří ve Vraném.  

24.2.   První zkouška sboru ve škole – v suterénu, bývalém bytu ředitele. Už tehdy jsem dostal klíče od vstupních vrat a spodního vchodu.

9.4.     Květná neděle – zpívané pašije v 8.30 v Jílovém, v 17.00 ve Vraném.

23.4.   Poutní mše ve Vraném.

8.5.     Společný koncert s Duo semplice ve Vraném.

4.6.     Mše ve Vraném.

24.6.   Poutní oslavy na Ostrově v Davli.

25.6.   Poutní mše ve Zlatníkách.

16.7.   Poutní mše ve Zvoli.

3.9.     Vložky při obětování a na závěr nedělní mše ve Vraném.

10.9.   Ve Zbraslavi křtiny Jarouška Vovsa, vnuka Ing. Tenglera. Při nich a po nich zpíval Sbor. Ve Zbraslavi křtiny Adámka Vovsa, vnuka Ing. Tenglera.

4.11.   Koncert ve Vraném.

5.11.   Koncert v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi, který si vyžádal k oslavě svých 80–tin P.ThDr. Ťupa.

5.12.   Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – Mikuláš(Douša), 4 andělé, 3 čerti.

24.12. Půlnoční – Česká vánoční mše Fr. Jiříma.

31.12. Vánoční koncert v Řevnicích.

 

1996

6.1.      Tříkrálové pásmo vánoční hudby a poezie  ve Vraném.

7.1.      Mše v Kostelci u Křížků, po ní drobné pohoštění na faře

13.1.     Mše v Jílovém u příležitosti 60–tých narozenin P. Stanislava Hoška

25.3.     Na základě nabídky v rozhlasu jsem zakoupil el. klávesy u p. Eliáše, Na Vypichu 30 za cenu 11 000,- Kč, především pro potřeby sboru.

31.3.     Kostelec u Křížků 10.30 – Květná neděle mše, pašije sv. Matouše.

31.3.     Vrané 17.00 – Květná neděle mše, pašije sv. Matouše.

7.4.       Sváteční mše – Zmrtvýchvstání Páně, 3 vložky.

14.4.     Při mši křest p. Bešťáka, vložky při křtu.

27.4.     Poutní koncert + sl. Lajnerová z Modřan j.h. (soprán sólo)

28.4.     Poutní mše ve Vraném.

30.4.     Táborák „U márnice“.

1.9.       Mše ve Zvoli, hrála Marie Bešťáková, která přechodně doprovázela sbor po odjezdu Lenky Drahorádové do USA.

12.10.   Výjezd na účinkování na Sázavě. Při zkoušce v kostele jsem jim vyreguloval pištící  E2 II. manuálu aby se dal používat. Přespání sboru na faře v Konojedech, kterou měli pronajatu Truxovi.

13.10.   Sázava – zpívání při mši.

6.12.     Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – Mikuláš(Douša), 3 andělé, 5 čertů.

 25.12.  Půlnoční mše – 31 účinkujících.

26.12.   Odjezd sboru auty na zpívání v Sázavě. Před Jesenicí Kotěborskému zamrzlo auto, vrátili jsme se do Vraného a zpívali koledy ve „sborovně“ U Kaštanu.

29.12.   Mše ve Zlatníkách

 

1997

10.1.    Koncert sboru – 32 účinkujících, 35 návštěvníků.

23.3.    Mše Zlatníky 9.00 – Květná neděle. Zpívány pouze pašije, ostatní skladby místní varhaník odmítl hrát.

23.3.    Mše Vrané 17.00 – zpíval sbor (velká účast) včetně pašijí.

29.3.    Vrané, obřady Bílé soboty

31.3.    Mše v Modřanech

20.4.    Poutní mše v Jílovém

26.4.    Poutní koncert Sboru sv. Jiří.  video

10.5.    Účast na přehlídce pěveckých sborů v Jílovém u Prahy.

18.5.    Modřany – zpěv při mši v 8 hod.

22.6.    Zájezd sboru do Plzně, v Meditační zahradě mše a koncert. Varhanní doprovod MUDr. Marie Zemenová – moje sestra. video

13.7.    Poutní mše ve Zvoli, minisbor, ale povedlo se.

18.9.    Do sboru nastoupili manželé Paškovi ze Zbraslavi.

27.9.    Ve Zbraslavi křtiny Adámka Vovsa, vnuka Ing. Tenglera.

11.10.   Zájezd sboru do Nových Hradů, ubytování v obnoveném klášteru Servitů. Koncert v tamním kostele sv. Petra a Pavla. V 9 hod. zpěv při mši v Nových Hradech, odpoledne Dobrá Voda – kostel P. Marie Bolestné; ve 14 hod. německá mše, v 15 hod. česká mše.

30.11.  Tento den začala cvičit na varhany Editka Mikolášková (*1984). Získal jsem ji na vyžádané doporučení ředitelky místní hudební školy pí. Hedy Javůrkové. Editka se osvědčila, následně si doplňovala znalosti u prof. Chřibkové v Praze. Od r. 1998 už doprovázela Sbor sv. Jiří, později studovala na teologické fakultě historii umění a byla pokřtěna u P. Marie Sněžné biskupem mons. Škarvadou.

5.12.    Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném – kostel nabitý návštěvníky.

24.12.  Při „půlnoční“ ve 21.30 – Česká vánoční mše Karla Jiříma.

27.12.  Vánoční koncert Sboru. Jako záskok u varhan jsem požádal svoji sestru z Plzně – MUDr. Marie Zemenová, která nás doprovodila i další den.

28.12.   Modřany, kostel P. Marie Nanebevzaté – mše. 

 

1998

 

4.1.       Vánoční koncert v Modřanech.

8.1.       Vánoční koncert ve Zbraslavi – kostel Husova sboru.

5.4.       Pašije v Husově sboru ve Zbraslavi, v 18 hod. ve Vraném.

12.4.     Mše v kostele sv. Michaela Archanděla v Praze-Podolí, na varhany už nás doprovázela Editka Mikolášková.

19.4.     Mše v Modřanech, v 10.00 mše v Husově sboru ve Zbraslavi.

25.4.     Poutní koncert ve Vraném.

8.5.       Zájezd sboru s cílem ve Vápenné – obci, které po záplavách v r. 1997 obec Vrané poskytla pomoc. První zastávka – Opočno, koncert v 17 hod. v odsvěceném kostele, používaném jako koncertní síň.

9.5.       Koncert v místním kostele sv. Filipa v obci Vápenná.

10.5.     Králíky – v 10 hod. mše v poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté na hoře Matky Boží. Po mši prohlídka kostela a ambitů, průvodce dělala tamní představená řeholních sester. Dala nám k přezpívání text o několika slokách na melodii Ódy na radost; byla velmi překvapená, když jsme jí to přezpívali ve čtyřhlasu. Byla přesvědčená feministka, ale po zpěvu našeho sboru uznala, že ti mužští jsou přece jen k něčemu dobří.

31.5.     Sbor opět zpíval při mši v kostele sv. Michaela Archanděla v Praze-Podolí.

12.7.     Zvole – poutní mše v kostele sv. Markéty.

15.11.   Poutní mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

9.12.     Koncert v Praze – klášter Emauzy.

19.12.   Koncert – Vánoční pásmo v Praze – sál Gorlice ve vyšehradských kasematech. Špatná akustika, valená klenba – sbor rozházený.

24.12.   Ve 21.30 půlnoční mše ve Vraném, uvedena Marhulova Vánoční mše.

27.12.   Mše v kostele P. Marie Nanebevzaté v Praze – Modřanech.

 

1999

 1.1.      Vánoční pásmo ve Zbraslavi v sálu divadla J. Kašky.

2.1.       Vánoční pásmo ve kostele ve Vraném.

3.1.       Vánoční pásmo v kostele v Modřanech.

10.1.     Mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

7.3.       Mše v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi.

4.4.       Svátek Zmrtvýchvstání Páně – večerní mše ve Vraném.

5.4.       Velikonoční pondělí – od 7 hod. do 19 hod. jsem spolu s Františkem Doušou (bas) koledoval u všech členek sboru ve Vraném a na Zbraslavi.

11.4.      Mše v Praze-Modřanech, první svaté přijímání dětí.

25.4.      Poutní mše ve Vraném.

23.5.      Mše v kostele sv. Michaela v Praze-Podolí na Hod Boží Svatodušní.

12.6.      Koncert ve Vraném.

18.7.      Poutní mše ve Zvoli.

4.12.      Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném.

24.12.    Ve 22 hod. půlnoční ve Vraném.

25.12.    Vánoční koncert v kostele v Modřanech.

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném.

 

2000

2.1.       Mše v kostele v Modřanech.

8.1.       Vánoční koncert v kostele ve Zvoli.

9.1.       Mše v Praze – Podolí.

16.1.     Mše v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách.

23.4.     Poutní mše a svátek Zmrtvýchvstání ve Vraném – celebroval biskup Škarvada.

30.4.     Mše sv. v Modřanech

3.6.       Koncert ve Vraném.

2.7.       Poutní mše ve Zlatníkách.

16.7.     Poutní mše ve Zvoli.

28.10.    Vystoupení při slavnostním vysazení nových lip u kříže na návsi a při následné slavnostní mši v kostele.

12.11.    Poutní mše v Kostelci u Křížků.

5.12.      Mikulášská nadílka v kostele ve Vraném.

24.12.    Ve 22 hod. půlnoční ve Vraném.

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném.

30.12.    Vánoční koncert v Rotundě – Týnec nad Sázavou.

31.12.    Vánoční bohoslužba v Husově sboru ve Zbraslavi.

 

2001

6.1.       Vánoční koncert ve Zvoli.

7.1.       Mše ve Zlatníkách.

14.4.     Bílá sobota – vigilie ve Vraném; žalmy a velikonoční písně .

15.4.     Koncert ve Zvoli.

27.5.     Přehlídka sborů v Jílovém – kostel církve husitské.

14.6.     Vrané - koncert sboru a jeho hostů.

15.7.     Poutní mše ve Zvoli.

11.8.     Poděbrady – svatba bývalého člena sboru učitele Jindřicha Mončeka.

25.8.     Ondřejov – svatba MUDr. Pavla Plecháče, Vranského farníka, který byl pokřtěn v dospělosti, příležitostně ministroval i vypomáhal při pracích na kostele.

28.9.     Zájezd – Srbská Kamenice mše a koncert v kostele sv. Václava.

29.9.     Mařenice – bohoslužba slova a po ní koncert.

30.9.     Studánka u Warnsdorfu – poutní mše v kostele sv. Františka.

3.11.     Koncert ve Zvoli, spoluúčinkovalo Knorovo trio: RNDr. Zlatko Knor (housle), Ing. Michal Knor (housle), Ludmila Knorová-Limpouchová (viola).

15.12.   Týnec nad Sázavou – Rotunda, Adventní koncert.

24.12.   Půlnoční mše – Jiřím „Česká vánoční mše“.

26.12.   Vánoční koncert ve Vraném.

30.12.   Kostelec u Křížků – mše, Jiřím Česká vánoční mše, housle Michal Knor.

 

2002

5.1.        Vánoční koncert ve Zvoli.

31.3.      Mše v Kostelci u Křížků.

7.4.        Ve Zlatníkách mše – málo zpěváků, moc se nepovedlo.

21.4.      Mše za Milenu a Alfonse Limpouchovy (65 let) a nemocného člena sboru Františka Doušu.

30.4.      Táborák u márnice.

8.6.        Koncert ve Vraném

14.7.      Poutní mše ve Zvoli.

19.10.    Jílové, benefiční koncert na povodně, malá návštěva – cca 20.

8.12.      Poutní mše ve Zbirohu – kostel sv. Mikuláše (v 9 hod.). Po ní posezení v cukrárně, oběd v restauraci „U Krále Václava“ v Točníku.

13.12.    Týnec nad Sázavou – Rotunda sv. Václava, Adventní koncert.

21.12.    Koncert v kostele sv. Václava ve Všenorech.

24.12.    Půlnoční ve Vraném.

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném.  video

28.12.    Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie v Černošicích.

 

2003

4.1.          Vánoční koncert ve Zvoli.

5.1.          Mše v Kostelci u Křížků.

2.2.          Bohoslužba v kostele Husova sboru ve Zbraslavi.

9.3.          Po těžké nemoci zemřel člen sboru  František Douša (bas).

15.3.        Pohřeb – rozloučení s Fr. Doušou v kostele – zpíval sbor.

19.4.        Vrané – obřady Bílé soboty.

20.4.        Mše v Kostelci u Křížků.

27.4.        Poutní mše ve Vraném.

14.-15.6.  Zájezd sboru do Dobřan spojený s prohlídkou Horšovského Týna a zámku Kozel. Poutní mše v kostele sv. Víta v Dobřanech.

1.9.         Spuštěny webové stránky sboru

17.11.      Koncert ve Vraném, plakát, program

22.11.      Koncert ve Volyni, pohoštění na faře, návštěva v Hosticích u hrobu Michala Tučného.

24.12.      Půlnoční ve Vraném.

27.12.      Vánoční koncert ve Vraném.

 

2004

4.1.          Mše v Kostelci u Křížků.

11.1.        Vánoční koncert v kostele Husova sboru ve Zbraslavi.

12.3.        Vrané, svatba Veroniky.

10.4.        Dolní Jirčany – obřady Bílé soboty.

26.4.        Koncert sborů na zámku ve Zbraslavi.

29.4.        Editka Mikolášková ukončila spolupráci – doprovázení sboru.

6.6.          Jílovské zpívání – vystoupení sborů z okolí v kostele sv. Vojtěcha.

25.6.        Koncert ve Vraném, host sl. Kurpašová, učitelka zpěv ZUŠ ve Vraném.

30.6.        Večer odjezd na první zahraniční účinkování.

1.-7.7.      Zájezd do Holandska. Ubytování v loděnici námořních skautů v Hoornu. Setkání dvou sborů. Fotky z Naardenu. Věci nebo lidé, kteří nás v Holandsku zaujali. Plakát, vstupenka a kritiku v deníku Noordhollands Dagblat.

3.7.          Shellinkhout – koncert v kostele sv. Martina. program

4.7.          De Goorn – mše v kostele dominikánů, vysíláno krajovým rozhlasem.

5.7.          Naarden – koncert v centrálním kostele Grote Kerk. Obrovský centrální kostel a rovněž obrovský úspěch. Ovace ve stoje, program. Doma se narodil Matěj Veronice Tomkové.

7.7.          Návrat domů. Na vystoupeních v Holandsku nás ještě doprovázela Editka Mikolášková.

12.9.        Křtiny Matěj.

19.9.        Křtiny Petr.

30.9.        Jako nová varhanice sboru nastoupila paní Marie Nešněrová z Měchenic.

3.10.        Poutní mše v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech. Naposledy nás doprovázela Editka.

16.10.      Mše v kostele sv. Máří Magdaleny v Dolních Břežanech – při svíčkách.

12.11.      Koncert v Husově sboru na Zbraslavi – společný s dětským sborem Příbram.

14.11.      Poutní mše v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků.

24.12.      Půlnoční mše ve Vraném.

26.12.      Vánoční koncert ve Vraném.

 

2005

1.1.         Novoroční mše v Dolních Břežanech – doprovod smyčcové trio Knor.

2.1.         Vánoční koncert sboru v Černošicích (v 16 hod.).

8.1.         Týnec nad Sázavou, Tříkrálový koncert v rotundě s dětskými vánočními hrami

9.1.         Mše v Kostelci u Křížků – housle Josef Žák.

16.1.       Bohoslužba v Husově sboru – omylem jsme přijeli o půl hod. později.

26.3.       Vrané – obřady Bílé soboty.

27.3.       Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech.

3.4.         Mše v Kostelci u Křížků.

17.6.       Koncert ve Vraném.

19.6.       Davle, kostel sv. Kiliána - mše

2.-6.7.     Zájezd do Rakouska a Slovinska – ubytování poblíž Eisenkappel, v mládežnickém středisku v Rebrci.

3.7.         Mše v Eisenkapel, zpívali jsme Missu Lorettu a po ní krátký koncert. Program koncertu, program mše. Odpoledne ubytování v poutním domě Tainach (s bazénem, který jsme při krásném počasí plně využili).

4.7.         Klagenfurt – prohlídka města a minimundusu. Ubytování ve Slovinsku - vysoko v horách v myslivecké chatě "Poštarski dom". Večer koncert po mši v Troblje. Plakát. Pak pohoštění v místním rodinném pivovaru.

5.7.         Celý den pršelo, pobyt na chatě.

6.7.         Návrat domů přes Maribor, Vídeň, Mikulov.

17.7.       Poutní mše ve Zvoli, pak posezení u Tenglerů.

22.10.     Svatý Jan pod Skalou – koncert. Plakát, program

5.11.       „Dušičkový koncert“ ve hřbitovním kostelíku sv. Havla nad Zbraslavi. Plakát  Impuls k tomuto koncertu dala příznivkyně Sboru pí. Jindřiška Houdková ze Zbraslavi, které v tomto roce zemřel manžel.

12.11.      Koncert ve Vraném. Renata 45, Věra 50, Karel 50, Honza 70 let, Alfa a Mili 45 let od svatby, plakát

24.12.      Půlnoční bohoslužba - jen zpěv sboru, problém s hostujícím knězem.

26.12.      Vánoční koncert ve Vraném.

28.12.      Ratibořické Hory – vánoční koncert (během něj napadalo cca 10 cm sněhu).

 

2006

7.1.          Mše Dolní Břežany
8.1.          Mše v Dolních Jirčanech.
15.1.        Vánoční bohoslužba v Husově sboru ve Zbraslavi.
16.4.        Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech. Potlesk po mši.
22.4.        Vrané – společný koncert se skupinou Breznik ze Slovinska, se kterými jsme se seznámili na našem zájezdu v r. 2005.
plakát, fotografie, jejich nahrávky Anna sama , Teče mi vodica
29.4.        Mše v Dolních Břežanech.
17.6.        Mše v Dolních Břežanech – sešlo se málo členů : 2S+3A+2T+1B - improvizace s kytarou a výborný výsledek.
1.-7.7.
     Zájezd na Moravu, ubytování na Hostýně.
2.7.          Hostýn: v 9.30 – 1. mše, Missa Loretta,
plakát; v 10,15 – 2. mše plakát české vložky vč. kytarovek. Odpoledne výlet do Holešova, improvizovaný koncert pro účastníky zájezdu v Šáchově synagóze.
3.7.          Exkurze u Jelínka ve Vizovicích. V 18.30 mše ve Zlíně v kostele sv. Filipa.
4.7.          Rožnov pod Radhoštěm, po zastavení na parkovišti zjištěn a následně řidičem uhašen oheň u motoru. Prohlídka skanzenu, výstup resp. výjezd lanovkou na Pustevny – Radegast.
5.7.          Kroměříž – prohlídka. V 15.30 koncert
ve Vlkoši, plakát. Jedna starší paní přijela z pouti na Velehradě aby stihla náš koncert a předala perníkové srdce z pouti.
6.7.          Lešná – prohlídka ZOO. V 17 hod. koncert v evangelickém kostele v Prusinovicích. Velký úspěch a poděkování, že „na svátek M.J.Husa zpíval v evangelickém kostele katolický sbor“.
plakát
7.7.          Návrat domů přes farmu Bolka Polívky.
16.7.        Poutní mše ve Zvoli.
29.7.        Návštěva několika členů sboru z Holandska (u nich jsme byli v r. 2004), provedli jsme je po Praze.
16.9.        Poutní mše v kostelíku sv. Ludmily v Kamenném Přívoze.
28.10.      Dolní Břežany – Missa Loretta.
4.11.        Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert.
plakát
16.12.      Velký Újezd – koncert, cca 100 lidí, 6000,- Kč !  plakát
17.12.      Týnec nad Sázavou, Rotunda – 3000,- Kč. program
24.12.      Půlnoční mše ve Vraném.
26.12.      Vánoční koncert ve Vraném.
plakát
30.12.      Dolní Břežany, mše.

 

2007

7.1.          Dolní Jirčany, mše.

14.1.        Zbraslav-Husův sbor, mše.

8.4.          Vrané. Zmrtvýchvstání Páně. plakát

28.4.        VELKÝ JUBILEJNÍ KONCERT- Poutní koncert, spojený s oslavou 70-tin Alfy a Mili. Jako překvapení byli pozvání i bývalí členové sboru – velká účast. plakát

28.4.        Oslava dvojitých 70-tin pokračovala v místní sokolovně s hudebně-dramatickým vystoupením sboru.

19.5.        Královice u Uhříněvsi, mše – Missa Loretta. plakát

31.5.        Alfa a Mili na Slovensku – projednávání programu zájezdu Sboru.

21.6.        Praha-Strahov – malá letní slavnost v restauraci pod strahovským klášterem. Dirigoval Kája.

               Zájezd na Slovensko, ubytování v kempu u Prievidzi.

1.7.         10.00 – Bojnice-mše, po ní krátký koncert.

2.7.         18.00 – Handlová - farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej plakát, program Po mši krátký koncert a pohoštění od faráře.

3.7.         Volný den, Topolčiany – prohlídka zámku, hřebčína, vinných sklepů a zubří obory.

4.7.         Čičmany – skanzen, Rájecké Teplice, Rájecká Lesná. Večer v 18.30 mše a koncert v Prievidzi, Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, plakát,

5.7.         Zvolen, v 16 hod. koncert Kostol sv. Alžbety, plakát, program

6.7.         Kláštor pod Znievom, Kostol sv. Mikuláša , mše. Po ní v 18.00 koncert, ovace ve stoje a pohoštění na faře. plakát, program

7.7.         Návrat do Vraného.

15.7.       Poutní mše ve Zvoli. plakát

28.9.       Vrané – společný koncert Sbor + PAF (rodina Žáků z Kamenného Přívozu) + Martin Slavík a Lidka Limpouchová. plakát

5.10.       Zbraslav zámek Koncert sborů s mezinárodní účastí, plakát

2.11.       Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát

17.11.     Vrané ­– Hudební slavnost u příležitosti svěcení sochy sv. Cecilie; kromě Sboru řada hostů – Michiyo Keiko.  plakát

2.12.       Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

24.12.     Půlnoční mše ve Vraném – nepříliš zdařené vystoupení Sboru.

26.12.     Vánoční koncert ve Vraném se vydařil. plakát

 

2008

6.1.        Dolní Jirčany – Jiřímova Česká vánoční mše, houslový doprovod Offertoria- Lidka Limpouchová, při přijímání Panis angelicus-sólo Martin Slavík. Doprovázela Edita.

12.1.      Dolní Břežany – Stejný program jako v Jirčanech.

13.1.      Zbraslav - Husův sbor – Jiřímova mše bez offertoria, Panis angelicus-Slavík.

23.3.      Zmrtvýchvstání Páně – mše v Dolních Jirčanech. plakát

29.3.      Dolní Břežany mše.

21.-23.4.     Alfa a Mili na Kralovicku (Plzeň-sever) – projednávání programu zájezdu sboru ­­– Potvorov, Plasy, Kralovice, Manětín, biskupství Plzeň.

26.4.      Vrané poutní koncert, + prof. Jaroslav Šaroun, Michiyo Keiko, Martin Slavík plakátprogram

5.-8.7.    Zájezd na Plzeňsko, ubytování v kempu u Kralovic.

5.7.        Prohlídka Kralovic, Mariánské Týnice, v 17 hod. koncert v kostele sv. Mikuláše – v Potvorově. plakát

6.7.        10.00 – Kralovice-mše, po ní koncert. plakát V 17.30 Plasy-koncert. plakát

7.7.        Žihle, Rabštejn a Manětín-prohlídky. Odpoledne v Manětíně mše a koncert. plakát

8.7.        Plzeň, prohlídky – Meditační zahrada - Památník obětem zla, krátký koncert sami pro sebe, synagoga, pivovar; návrat do Vraného.

28.9.      Poutní mše v Dolních Jirčanech. Slavnostní bohoslužba k 1.100 narozeninám sv. Václava

5.10.      Zvole – koncert.

2.11.      Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát

30.11.    Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

24.12.    Půlnoční mše ve Vraném.

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném.

 

2009

3.1.       Dolní Břežany – mše.

4.1.       Dolní Jirčany – mše.

11.1.     Zbraslav-Husův sbor – mše. plakát, video

17.1.     Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. plakát

5.4.       Zlatníky, květná neděle, pašije

11.4.     Bílá sobota ­– obřady ve Vraném, mj. Panis angelicus, sólo Martin Slavík j.h.

12.4.     Zbraslav – mše. Při přijímání Panis angelicus, sólo Martin Slavík j.h. plakát

25.4.     Vrané – poutní koncert. plakát

             Zájezd sboru do severních Čech – ubytování u sester v Jiřetíně pod Jedlovou.

8.5.       Výlet – Hřensko, Panská skála (čedičové „varhany“), Křížová Hora.

9.5.       Rumburk – prohlídka Lorety, Filipov poutní bazilika P. Marie – koncert; kromě našich příznivců jen 4 návštěvníci, i když jsme poslali jak české, tak i německé plakáty. plakát

10.5.     Jiřetín – mše. Po ní prohlídka štoly v Jiřetíně a na zpáteční cestě hrad Sloup. plakát, video

16.5.     Táborák u márnice.

28.6.     Zlatníky – poutní mše. plakát, video

12.7.     Zvole – poutní mše. plakát

19.9.     Zájezd auty: 10.00 Srbská Kamenice – mše a svěcení obecního praporu. plakát Odpoledne přes ranč Neshvil do Mařenic, v 17.00 mše a po ní krátký koncert. plakát

20.9.     Růžová – mše. plakát

28.10.    Kytín, Domov seniorů – koncert, spoluúčast Martin Slavík a Lidka Limpouchová. plakát

1.11.      Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert, už pátý, plakát, video

29.11.    Vrané – rozsvícení vánočního stromu. video

11.12.    Praha-Staroměstské náměstí – adventní koncert na podiu. video

19.12.    Zbraslav, sv. Jakuba ekumenická adventní bohoslužba, nevalné organizační úrovně ze strany představitelů hostujících církví, my jsme zpívali dobře. plakátvideo

24.12.    Půlnoční mše ve Vraném.

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném. plakát, video, video před a po koncertě u Chvátalů

 

2010

3.1.        Zbraslav, sv. Jakuba – mše.

28.3.      Zbraslav, sv. Jakuba,  květná neděle, mše a pašije v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi, fotky

3.4.        Bílá sobota ­– obřady ve Vraném, při nich pokřtěn a biřmován člen sboru Pavel Samek. video ze zkoušky

10.4.      Praha-Staroměstské náměstí – povelikonoční koncert na podiu.

24.4.      Vrané – poutní koncert, po něm poutní mše celebrovaná biskupem Herbstem; při ní zpíval sbor. Fotky zde.

8.5.        Alfa a Mili na Šumavě – příprava zájezdu: Hartmanice, Kašperské Hory, Srní (zkouška varhan, Rejštejn-přítomnost na mši a po ní na požádání faráře jsem zpíval loretánskou litanii.

28.5.      Noc kostelů – na programu m.j. koncert sboru. program, fotografie

3.-6.7.    Zájezd sboru na Šumavu. Ubytování v kempu na Antýglu. Video první část a druhá část

3.7.        Prohlídka hradu Rábí, 15.00 Rabštejn – koncert v kostele sv. Bartoloměje, 17.30 Srní – mše a koncert v kostele Nejsv. Trojice. plakát, fotky 

4.7.        8.30 Kašperské Hory – mše a koncert, prohlídka muzea a hradu Kašperk.

5.7.        Výlet přes Železnou Rudu (muzeum) na Pancíř – lanovkou, Dobrá Voda-muzeum, oběd, kaple sv. Vintíře a ateliér sklářky pí. Tesařové. 18.00 Hartmanice – koncert v synagoze. plakát, film ke stažení,

6.7.        Návrat – procházka Klostermanovou stezkou kolem Vydry, Čeňkova pila, Sušice.

17.7.      Oleško, koncert v Japonské zahradě (nenabídli nám na občerstvení ani čistou vodu !)  video

25.-28.9.  Zájezd na Moravu – prohlídky Velehrad, Napajedla-hřebčín, Holešov-zámek, ubytování na Hostýně. fotografie, plakát video

26.9.      8.00 Holešov – mše v kostele P.Marie Nanebevzaté, 10.30 – koncert v synagoze.

27.9.      Štramberk – prohlídky: pivovárek, Štramberská trúba, mini-zoo, národní park.

28.9.      9.00 Hostýn – mše, pak odjezd domů.

31.10.    Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert.  fotografie, plakát

18.11.    Zemřel člen sboru Ing. Jan Tengler (bas).

28.11.    Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

16.12.    Praha-Staroměstské náměstí – adventní koncert na podiu.  video

24.12.    Půlnoční mše ve Vraném. fotografie   

26.12.    Vánoční koncert ve Vraném. fotografie      

 

2011

2.1.        Zbraslav – mše obětovaná za náš sbor. fotografie    

8.1.        Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. video

23.4.      Bílá sobota ­– obřady ve Vraném. video

24.4.      Zbraslav – mše. plakát

1.5.        Alfa a Mili – příprava zájezdu sboru: Žíreč, Žernov, Červený Kostelec.

6.5.        Táborák u márnice.

8.5.        Dolní Jirčany, mše plakát , fotografie

27.5.      Noc kostelů – dvě vystoupení sboru. Fotky tady

2.-5.7.    Zájezd sboru do východních Čech. video Fotografie zde a tady .

2.7.        V 10.30 Žíreč, Domov sv. Josefa – koncert. plakát Kuks – prohlídka, Hronov –ubytování.

3.7.        9.00 Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba – mše, plakát, Rtyně, prohlídka muzea hornictví, hospic sv. Anežky, improvizovaný koncert na schodech, 16.30 Žernov – ekumenické shromáždění, dlouhé povídání, málo zpěvu. plakát, 18.00 Č. Kostelec – Sbor církve husitské, koncert. plakát 

4.7.        Prohlídky: Police nad Metují-brusírna skla a Merkur, Broumov-klášter, Adršpach-skalní město.

5.7.        Prohlídky: Polsko, Kudowe Zdroj – město a tržnice, Náchod a Hrádek u Nechanic – zámky.

10.7.       Zvole – poutní mše. fotografie

25.9.       Dolní Jirčany, Svatováclavská poutní mše  plakát, fotky

30.10.     Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát, video

19.11.     Vrané, Koncert k poctě sv. Cecilie, plakát

4.12.      Týnec nad Sázavou, adventní koncert v rotundě, plakát, video

18.12.     Čerčany, Vánoční koncert v Hospicu Dobrého Pastýře, plakát

24.12.     Půlnoční mše ve Vraném. video

26.12.     Vánoční koncert ve Vraném. plakát


2012

1.1.           Zbraslav – mše v kostele sv. Jakuba st. plakát

7.1.           Kytín, Domov seniorů – tříkrálový koncert. plakát

16.1.         Zemřel člen sboru Jiří Peřina (tenor).

27.-28.3.   Alfa a Mili projednání zájezdu sboru – Bor u Tachova, Stráž

7.4.          Bílá sobota ­– obřady ve Vraném. Video ze zkoušky

8.4.          Zbraslav – mše.

21.4.        Vrané – poutní koncert, plakát, fotografie

28.4.        Táborák u márnice.

19.5.        Hudlice u Berouna – svěcení nového kříže na vrchu v lese, zpíval sbor. fotografie, video

23.6.        Pleš na Šumavě – poutní mše na místě bývalého kostela v bývalé vsi za velké účasti Čechů a Němců. fotky, plakát

24.6.        Bělá nad Radbuzou – mše Kostel P. Marie Sedmibolestné, plakát.

5.-8.7.      Zájezd sboru do západních Čech. Prohlídka kláštera v Kladrubech. Ubytování na Přimdě. V 18.00 koncert v kostele sv. Jiří. plakát fotografie

6.7.          Halže – prohlídka zemědělského muzea. 13.30 Tachov, Domov seniorů – koncert. plakát, 17,45 Stráž u Tachova – setkání se členy tamního chrámového sboru.

7.7.          Prohlídky: Mariánské Lázně - Krakonoš – minimundus, Planá – štola Ondřej Šlik, Chodov – pivovar. 18.30 Weidhaus St. Emmeran Kirche, koncert, ovace ve stoje, po něm v 19.00 mše. Následně pohoštění od faráře v místní restauraci. plakát

8.7.          9.00 Bor u Tachova – mše, 11.00 Stráž – mše. 15.30 prohlídka Lorety v Boru u Tachova a místního zámku. fotografie  plakát. Po zájezdu nastoupily do sboru příznivkyně ze Zbraslavi – Lucie Göröghová a Jitka Kobylková.

15.7.        Zvole – poutní mše.

18.8.        Štiřín, svatba členky sboru Jitky Kotěborské. Sbor zpíval jak při obřadu na zámku ve Štiříně, tak i na hostině v Praze na Novodvorské. videa 

30.9.        Dolní Jirčany – poutní mše. plakát

4.11.        Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert.  plakát, video fotografie od Mileny

2.12.        Vrané – rozsvícení vánočního stromu. video

15.12.      Zbraslav ­­– Adventní koncert v Městské domě plakát, video

24.12.      Půlnoční mše ve Vraném. fotografie

26.12.      Vánoční koncert ve Vraném. plakát, video 


2013

1.1.        Zbraslav – Novoroční mše v kostele sv. Jakuba st.

6.1.        Praha-Řepy – Tříkrálový koncert v kostele Svaté Rodiny – Domov sv. Karla Boromejského. plakát, video, fotografie

24.3.      Zbraslav, při mši Pašije a 2 vložky.

30.3.      Vrané, vigilie Bílé soboty, žalmy, mše.

31.3.      Zbraslav, latinská mše Missa Loreta.

27.4.      Vrané poutní koncert, plakát, video  

4.5.        Táborák u márnice.

19.5.       Praha-Řepy, Svatodušní koncert. plakát, fotografie

24.5.       Zbraslav – ve 20 hod. koncert při Noci kostelů.

5.-7.7.     Zájezd do severních Čech. Máchovo jezero – projížďka lodí, Česká Lípa – svíčkárna,  v 17 hod. mše a koncert v Růžové. plakát Ubytování v Jiřetíně.

6.7.         Prohlídky: Nový Bor – muzeum sklářství, Lindava – sklářská huť. V obci Brniště praskla obě zadní kola. Jedno vyměněno hned, na dovoz druhého jsme museli čekat. Měli jsme zpívat při mši v Mařenicích, ale museli jsme odříci.

7.7.         Jiřetín – mše v 8.30 hod. Po ní křtiny a náš krátký koncert. plakát  Kryštofovo Údolí – prohlídka muzea betlémů, 16.30 mše, po ní koncert. plakát , foto K, foto J, foto J+J

5.9.         Do sboru nastoupila Marie Peterová z Březové (soprán).

19.9.       Do sboru nastoupila Milena Velková (alt) a Zdeněk Madej (bas-před lety již krátce chodil) – oba z Prahy-Lužin.

29.9.       Dolní Jirčany – poutní mše. plakát

2.11.       Zbraslav-Havlín – Dušičkový koncert. plakát, audio

7.11.       Nastoupil nový zpěvák Petr Fábera (tenor, nevidomý) z Vraného

1.12.       Vrané – rozsvícení vánočního stromu.

24.12.     Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném ­– bez kněze a jáhna, v režii sboru. plakát

26.12.     Vánoční koncert ve Vraném. fotografie, plakát

 

2014

1.1.         Zbraslav – mše.

5.1.         Praha-Řepy – Tříkrálový koncert v kostele Svaté Rodiny. Prvně uvedena tříkrálová balada o 32 slokách. Fotografie, plakát

12.1.       Ořech – mše, Jiřímova vánoční mše, sólo Lidka Slavík-Limpouchová j.h. (viola). Fotografie video, plakát  

19.4.       Bílá sobota ­– obřady ve Vraném.

27.4.       Přimda, kostel sv. Jiří – poutní mše, j.h. Martin Slavík, sólo Panis Angelicus. Fotografie

23.5.       Noc kostelů – m.j. koncert sboru.

19.6.       V 19.00 odjezd sboru do Italie.

20.- 22.6.  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBORŮ - Alta Pusteria, Italie. Video , fotografie

20.6.       San Lorenzo – ubytování v hotelu Moonshine. Výlet: Dolomity – Tre Cime di Lavaredo (parkoviště ve výšce 2330 m), jezero Braies. 21.00 Rasun-Anterselva – koncert v kostele sv. Jiří.

21.6.       10.00 Villabassa – koncert v kostele sv. Štěpána. 13.30 Villabassa – koncert na podiu před kostelem sv. Magdalény. 16.00 ÷ 18.00 San Candido – průvod a společné vystoupení 62 sborů na náměstí (cca 2000 zpěváků): Sbor Židů z Nabucca a píseň Signore delle cime. 21.00 Chiennes – koncert v kostele sv. Petra a Pavla.

22.6.       10.00 Sesto – závěrečné setkání sborů. Potom odjezd domů.

27.6.       Táborák u márnice. foto tady

13.7.       Zvole – poutní mše.

28.9.       Boršov u Českých Budějovic – Svatováclavský koncert; výlohy na autobus proplatil starosta obce. Fotky zde, plakát

1.11.       Dušičkový koncert v kostele sv.Havla na Zbraslavi plakát, fotografie

2.11.       Dušičkový koncert v kostele sv. Rodiny v domově Karla Boromejského v Řepích, naše foto, jejich foto zde, plakát

24.12.      Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném ­– bez kněze a jáhna, v režii sboru.

26.12.      Vánoční koncert ve Vraném a tradiční posezení v restauraci U kaštanu.. plakát


2015  
4.1.         Praha-Stodůlky – Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba. plakát, fotografie, video
15.1.       Při první zkoušce t.r. zahájen nácvik pro nás dosti náročné skladby „Christus factus est“ od J.J.Ryby k jeho výročí.
16.3.       Naší zpěvačce Jitce Chaloupkové (Kotěborské) se narodila dcerka – Beátka.
4.4.         Bílá sobota – obřady ve Vraném.
5.4.         Zbraslav – mše na slavnost Zmrtvýchvstání Páně
25.4.       Vrané – poutní koncert; s úspěchem již uvedena Rybova skladba. plakát foto
17.5.       Kralupy nad Vltavou, kostel P. Marie a sv. Václava – 9.30 mše, po ní krátký koncert, potom pohoštění na faře. Plakát, fotky.
29.5.       Zbraslav – Havlín, „Koncert k narozeninám“ u příležitosti 900 let první pí-semné zmínky o Zbraslavi. Plakát, fotky a dokumenty.
3. – 6.7.  Zájezd sboru do Polska, program zde. Výběr fotek na rajčeti zde. Video tady.
3.7.        18.00 Rzeszów-Biala, kostel Milosrdenství Božího – mše, při přijímání spo-lečně „Ave verum" od C. S. Saense s místním sborem (cca 40 zpěváků+20 našich); po mši krátký koncert a po něm velká „párty" s místním sborem, farářem a několika farníky na zahradě restaurace některého z nich.
4.7.        19.00 Rzeszów, farní kostel sv. Stanislava a Vojtěcha – mše a krátký koncert.
5.7.        9.00 Glogów Malopolski, kostel sv. Josefa – mše a krátký koncert. 11.00 Glogów Malopolski, kostel sv. Trojice – mše a krátký koncert.  18.00 Rzeszów, kulturní dům – koncert
6.7.        Na zpáteční cestě zastávka v solném dolu Weliczka, prohlídka, ve velkém solném chrámu – kaple sv. Kingy - jsme si i zazpívali (Mozartovo Aleluja-kánon a Syia hamba).
28.9.       Dolní Jirčany – 10.00 poutní mše, po ní krátký koncert. Na závěr jsme zazpívali pro faráře P. Henrika (polák) polskou píseň „Do ciebie Matko...“. Pak drobné občerstvení pro všechny návštěvníky. plakát foto
31.10.     Zbraslav Havlín – Dušičkový koncert. Sbor řídil K. Pašek, Alfa byl v nemocnici – operace srdeční chlopně. plakát
1.11.       Praha Řepy – Dušičkový koncert v kostele Svaté Rodiny. Sbor řídil K. Pašek.  fotografie a plakát
21.11.     Koncert k poctě sv. Cecilie – sbor + Martin Slavík j.h. Sbor řídil převážně K. Pašek, Alfa jen několik skladeb.  plakát
22.11.     Ořech – mše na svátek Krista Krále, po ní krátký koncert.
29.11.     Zpívání při rozsvěcení vánočního stromu ve Vraném.
24.12.     Půlnoční bohoslužba slova ve Vraném – v režii sboru a farníků.
26.12.     Vánoční koncert ve Vraném, po něm tradiční posezení v restauraci U kaštanu.  fotky
2016  
3.1.         Živohošť – kostel sv. Fabiána a Šebastiána, v 15 hod. mše a po ní krátký koncert s vystoupením mladých hornistů Jakuba a Matěje Tomků. plakát foto
9.1.         Všenory – kostel sv. Václava, v 15 hod. Tříkrálový koncert na ukončení tříkrálové sbírky v obci. plakát
26.3.       Vrané, Bílá sobota - obřady vigilie Zmrtvýchvstání.
27.3.       Dolní Jirčany, Boží hod mše plakát
15.-16.4. Limpouchovi v Plzni a okolí – projednání vystoupení sboru na Plzeňsku s místními faráři.
23.4.       Vrané, Poutní koncert. plakát video
24.4.       Jílové, kostel sv. Vojtěcha, poutní mše. plakát
26.6.       Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla, poutní mše. plakát
2.– 6.7.   Zájezd sboru na Plzeňsko. Fotky program
2.7.         Zbiroh, prohlídka zámku. V 18 hod. Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla – koncert, po něm pohoštění na faře. plakát
3.7.         11.30 – Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše – mše. plakát  Odpoledne prohlídka Radyně. 18 hod. – Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie, koncert. plakát
4.7.         Volný den, prohlídka zámku Klenová a města Klatovy.
5.7.         Plzeň; ZOO, pivovar. 18 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého, mše a po ní koncert. plakát
6.7.         Plasy-prohlídka konventu a kostela. V 16 hod. Potvorov, kostel sv. Mikuláše – koncert. plakát
23.7.       Dolní Břežany, kostel sv. Marie Magdalény – poutní mše. plakát
18.9.       Zvole – Výročí posvěcení kostela sv. Markéty a znovu posvěcení po provedených opravách. Celebroval kardinál Dominik Duka. Při mši zpíval sbor. foto plakát
15.10.     Poutní mše sv. v kostelíku sv. Havla ve Zbraslavi – zpíval sbor.
29.10.     Zbraslav Havlín – Dušičkový koncert při svíčkách v 17 hod. nahrávka, plakát, fotografie
19.11.     Vrané – koncert k poctě sv. Cecilie – sbor + Martin Slavík-tenor a Lidka Slavík-Limpouchová - viola j.h.  nahrávka, plakát
27.11.     Zpívání „U stromečku“ ve Vraném – 1. neděle adventní.
10.12.     Oleško – sál restaurace „U Vlastence", předvánoční koncert pro seniory, objednaný OÚ Oleško. fotky
24.12.     Půlnoční mše sv. ve 23 hod. – kombinovaný zpěv sboru a lidu.
26.12.     Vrané – Vánoční koncert sboru. Nezvykle velká návštěvnost - plné lavice, židle i prostor za lavicemi. Nahrávka, plakát.

2017  
29.1.        Vrané – mše za Janu Zlámalíkovou (+20.1.), v úvodu Blíž k Tobě Bože můj s lidem, ostatní zpěv sbor.
15.4.        Vrané, Bílá sobota - obřady vigilie Zmrtvýchvstání.
29.4.        Vrané, Velký jubilejní poutní koncert. Oslavila se životní jubilea: varhanice Marie Nešněrová – 70 let, zpěvačka Milena Limpouchová a sbormistr Alfons Limpouch – 80 let. foto
9.6.          Všenory, koncert v rámci Noci kostelů – vřelé a nadšené přijetí
6.–9. 7.    Zájezd sboru na Moravu foto
6.7.          Pelhřimov, Muzeum kuriozit; ubytování v Moravském Krumlově; Rybníky, vinařství Tichý.
7.7.          Dalešice, vodní elektrárna (zazpívání ve strojovně), pivovar; Bohutice, Křížová cesta. 18 hod. Moravský Krumlov, kostel Všech svatých – mše a krátký koncert.
8.7.          Znojmo, prohlídka podzemí, na závěr zpěv. 15 hod. – Moravský Krumlov, kaple sv. Floriana, koncert, 4 přídavky. 18 hod. – Rybníky, mše a krátký koncert.
9.7.          Ketkovice, mše; Náměšť na Oslavou, prohlídka zámku a řeznického muzea.
9.9.          Táborák u márnice.
24.9.        Zvole - mše posvícení video, fotky
21.10.       Havlín - poutní mše
28.10.       Havlín - Dušičkový koncert, plný kostel, ale studené publikum  fotky
5.11.         Vrané - koncert k poctě sv. Cecilie patronky muzikantů  fotky

12.11.       Zlatníky - mše posvícení fotky
3.12.         Vrané - rozsvěcení vánočního stromu

24.12.       Vrané půlnoční
26.12.       Vrané Vánoční koncert plakát fotky plakát fotky


2018
6.1.         Dům seniorů Klamovka Tříkrálový koncert plakát, fotky
31.3.       Vrané, obřady Bílé soboty
22.4.       Vrané, slavná poutní mše k 1025. výročí první písemné zmínky o Vraném, celebroval opat břevnovského kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB. Plakát
, fotky
7.5.         Táborák u márnice foto
2.6.         Vídeň Maria am Gestade, mše se svatbou foto a další série foto
3.6.         Vídeň Maria am Gestade, mše pro krajany
30.6.       Vrané společný koncert s polským sborem Alba Cantans, večer společné posezení  foto
1.7.         Zbraslav kostel sv. Jakuba, mše sv. společně s Alba Cantans
5.7.         Přimda, koncert v rámci akce Hudební léto Borska, mnoho posluchačů 
foto plakát
6.7.         Tachov, krátký koncert, po něm mše sv. plakát
8.7.         Kladruby mše sv., v kostele byli i skauti z Černošic plakát
22.9.       Dolní Břežany - první mše po ročních opravách kostela, bylo plno foto
28.9.       Všenory poutní mše, plný kostel plakát
13.10.     Zbraslav kostel sv. Havla - poutní mše, jen pár lidí 
foto
3.11.       Zbraslav kostel sv. Havla - Dušičkový koncert, bylo úplně plno, dlouhý potlesk  Foto Jirka Velek, audiozáznam zde
2.12.       Vrané - rozsvícení vánočního stromu, první vystoupení nové varhanice paní Jany Novákové
8.12.       Březová-Oleško, vánoční koncert pro důchodce
24.12.     Vrané - půlnoční mše, doprovázel Alfa, dirigoval K.
26.12.     Vrané - vánoční koncert, vzadu ještě stálo hodně lidí
2019  

5.1.         Dolní Břežany - mše sv., po ní Tříkrálová balada 

6.1.         Líšnice - mše sv., Tříkrálová balada, potom posezení v hasičárně, foto

20.4.       Vrané, obřady Bílé soboty

27.4.       Vrané, poutní koncert, plakát

24.5.       Dolní Břežany, koncert, Noc kostelů

TURNÉ 2019 4. až 7. července 2019

5.7.         OPOČNO - Kostel Narození Páně, benefiční koncert ve prospěch opravy varhan 
6.7.         NERATOV - krásný kostel Nanebevzetí Panny Marie, nicméně publikum a také příprava ze strany sdružení Neratov hanebné
7.7.         DOBRUŠKA - kostel sv. Václava - nedělní mše sv., velmi milí lidé 12.6. Vrané, koncert Lidušce k narozeninám   

29.9.       Dolní Jirčany, Svatováclavská poutní mše – kostel sv. Václava, plakátfotky, plný kostel, příjemní lidé

3.11.       Praha - Řepy, kostel Sv. Rodiny v klášteře Boromejek, Dušičkový koncert, fotografie, dobrá akustika, příjemné přijetí

21.11.      Soukromá akce, knihovna Strahovského kláštera - filosofický sál, nádherné prostředí, akustika hanebná, publikum znuděné, fotky tady nesmí se tam fotografovat a už vůbec ne s bleskem, je tam přítmí proto je to všechno rozmazané

23.11.     Vrané, Koncert k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků

1.12.       Vrané, rozsvěcení vánočního stromu

7.12.       Koncert pro seniory Březová Oleško U vlastence 

22.12.     Čtvrtá neděle adventní, Zbraslav sv. Jakuba, Skautská mše, fotografie

24.12.     Vrané, Půlnoční mšefotografie

26.12.     Vrané, Vánoční koncertplakát, bylo plno, příjemné publikum, dámy měly nové tyrkysové šály


2020
3.1.        Jíloviště, Tříkrálový koncert pro Okrašlovací spolek Jíloviště
5.1.        Dolní Jirčany, mše sv.


2021
3.3.         Několik členů sboru zpívalo při Velikonoční vigilii v kostele ve Vraném
24.12.     Vrané, půlnoční bohoslužba slova