Kdo jsme Dirigent Historie Repertoár Fotohistorie Dávnověk Videa     Fotoalba Odkazy Kontakty Překlady latinských textů
SKatedrála sv. Štěpána Litoměřicekladba Ecce sacerdos magnus od Jana Hanešky má zvláštní historii. Noty našel Alfa v lavici kostelních varhan. Jsou psané rukou se zajímavým rukopisem. Byly označeny jménem autora H. Haneschka. Původně se Alfa domníval, že je to Heinrich Haneschka a možná dokonce že je místní - tedy z Vraného. Při pátrání na Internetu jsem ale zjistil, že někdy na přelomu nebo na počátku 20. století byl nějaký Jan Haneška kapelníkem litoměřické katedrály sv. Štěpána.

Po delším pátrání a následné korespondenci s panem Puldou, varhaníkem městského kostela v Litoměřicích jsem získal následující informace:

Hans Haneschka/Jan Haneška byl na přelomu 19 a 20 století varhaníkem a regenschorim katedrály v Litoměřicích na přelomu 19 a 20 století. V roce 1910 vydal příručku Der praktische Chorregent - Praktický regenschori, kterou chtěl pomoci venkovským varhaníkům. V této publikaci je i Ecce sacerdos magnus, které složil skutečně on. Pak tam je i několik jiných jeho sborových a jednohlasých latinských skladeb a další skladby v němčině.

Dalším pátráním na netu jsem pak zjistil i datum a místo narození - 25.10.1869 ve Warnsdorfu a ověřil jej v indexu matrik a posléze i ve vlastní matrice.